Missie en Visie

Als gemeente baseren wij ons op de Heilige Schrift en de belijdenis. De kern van ons gemeente-zijn is de gemeenschap, de verbondenheid met de levende Heer en met elkaar. In Marcus 3 : 13-15 vinden we een aantal elementen die wezenlijk zijn voor de christelijke gemeente:

“Hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op wie hij zijn keuze had laten vallen, en zij kwamen naar Hem toe. Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten Hem vergezellen, en Hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven.”

Het trefwoord is verbondenheid:

  1. De kern is “ze moesten Hem vergezellen”, dat wil zeggen de directe omgang en de verbondenheid met Jezus.
  2. Vervolgens de onderlinge verbondenheid van de twaalf rondom hem.
  3. Tenslotte is er de verbondenheid van Christus en zijn apostelen met de wereld: zij mogen de boodschap uitdragen en daadwerkelijk gestalte geven.

Deze drie elementen zijn dimensies van het geloof: de relatie met Christus, de relatie met elkaar in de christelijke gemeenschap en de relatie met de wereld. Geen enkel element kan worden gemist, of kan zonder de andere dimensie bestaan. Ze hebben elkaar nodig. Vanuit deze opdracht wil onze gemeente gestalte gven aan haar opdracht in de wereld, daarbij handelend vanuit de Schriften die van Gods bewogenheid getuigen.

Hoe willen wij gemeente van Christus zijn? Lees verder …

Beleidsplan 2013-2017

Voor de periode 2013 tot 2017 hebben we deze visie en missie uitgewerkt in een beleidsplan.

Als Hoeksteengemeente willen we met dit beleidsplan een richtlijn geven voor het leven van de Hoeksteengemeente in de komende vier jaar. Uitgangspunt van dit beleidsplan is het geloofsgesprek dat we met elkaar willen voeren. We beschrijven het geloofsgesprek, en de consequenties die dat geloofsgesprek heeft voor ons gemeentelijk leven. Met dit woord, geloofsgesprek, is dan ook de kern van dit beleidsplan aangegeven. Lees meer…

Geef een reactie

te Schoonhoven en Willige Langerak