1 Korinthe 1: 18-25

In de Griekse havenstad Korinth bestond in de jaren ’50 van de eerste eeuw al een kleine messiaanse gemeente. In die jonge gemeente klonk de boodschap van het kruis. Wonderlijk is dat, want een kruis is toch een soort galg – wie verkondigt er nu de boodschap van een galg? Maar juist in die stad, waar de sofia, de wijsheid, het menselijke intellect, hoog staan aangeschreven, heeft Paulus de boodschap van het kruis gebracht. Daarmee heeft Paulus in zekere zin letterlijk een kruis gezet dóór alle Griekse en Joodse (want er wonden veel joden in Korinthe) wijsheid. Want de boodschap van het kruis houdt in, dat mensen niet worden gered door hun wijsheid (dat geloofden de Grieken), of door hun vroomheid (dat geloofden de Joden), maar door de liefde van God, die God nergens zo duidelijk aan ons is geopenbaard als aan het kruis van Golgotha. Het moge duidelijk zijn dat de boodschap van het kruis niet naadloos aansloot bij de denk- en leefwereld van de Korintiërs. Het kruis zette hun wereld volledig op zijn kop.

Het kruis is in de wereld van 2011 een alom aanvaard symbool geworden. We hangen een kruis  aan onze muren, of om onze nek. Op de televisie zien we goedbetaalde voetballers een kruis slaan voor ze het veld opgaan. Mensen van wie je het niet zou verwachten laten ergens op hun lijf een kruis tatoeëren.

Maar als we voor de verandering even stil blijven staan bij dat kruis, dan kan het bijna niet anders, of een zekere onrust overvalt ons. Net als indertijd in Korinthe staat de sofia, de wijsheid, het menselijk verstand, de wetenschap in hoog aanzien. En die sofia gebruiken wij dan om de werkelijkheid te doorgronden en zoveel mogelijk te beheersen, om er ‘heer en meester’ over te worden. Maar dan dat kruis! Het evangelie van het kruis vertelt ons over kracht die zich openbaart in zwakheid, over leven dat zich openbaart in de dood, over liefde die alles overwint, en dat je als een kind moet worden om dat te kunnen begrijpen. Zo haalt zet het evangelie van het kruis ons leven ook, of opnieuw, in het jaar 2011 radicaal overhoop. Lees meer…. of reageer…