Minima-actie december

Datum: 07 december 2019
Tijd: 00:00

WAT EXTRA’S

Beste gemeenteleden,

In onze Hoeksteengemeente zijn er mensen die rond moeten komen van een minimuminkomen of alleen AOW.
Deze mensen staan dagelijks voor de vraag: “Hoe kom ik rond met mijn inkomen?” Veel keuze hebben zij niet, immers de vaste lasten en de dagelijkse levensbehoeften komen eerst. Dan blijft weinig over voor wat bijzonders. De diaconie van De Hoeksteen wil deze gemeenteleden in de maand december graag wat extra’s geven.

Omdat de diaconie vanwege privacyredenen niet weet welke gemeenteleden van een minimuminkomen proberen rond te komen en zodoende niet weet wie er in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, in de vorm van een kerstpakket, vragen wij u zich aan te melden door antwoordformulier 1 in te vullen.
De aanmelding kan ook door een familielid of bekende gedaan worden via antwoordformulier 2.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Het antwoordstrookje kan, graag vóór 7 december, in een gesloten envelop in de brievenbus van één van de volgende personen worden gedaan:

Ds. Hanneke Ouwerkerk, Tapuitstraat 19,
diaken Jaap Loef, Beneluxlaan 46,
diaken Lianne Vreugdenhil, Van ‘t Hoffplaats 26,
diaken Karen Kapteijn, Zeemansof 6.

Uw diaconie