Stiltemoment op woensdag

Datum: 30 september 2020
Tijd: 10:30 - 12:00

De deur van de kerk op woensdagmorgen open

In deze tijd waarin we maar met weinig mensen kunnen samenkomen in de kerk, bieden we u en jou graag de mogelijkheid om even de kerk binnen te lopen.

Weet u welkom op woensdagmorgen in de Hoeksteen! De kerk is open van 10.30-12.00 uur. De paaskaars in de kerkzaal brandt en er is muziek uit Taizé of Iona. Loop gewoon eens binnen om stil te zijn, een kaarsje te branden, te bidden of iets te lezen.
Een van de predikanten of een ouderling is aanwezig als u of jij een gesprek(je) wilt.

Uiteraard nemen we wat de hygiëne en de onderlinge afstand betreft de vereiste voorzorgmaatregelen in acht.

Van harte welkom op 30 september om ‘even’ op adem te komen.

Ds. Agnes Gooijer en ds. Luci Schermers