Wij zijn PG De Hoeksteen

Als gemeente baseren wij ons op de Heilige Schrift en de belijdenis. De kern van ons gemeente-zijn is de gemeenschap, de verbondenheid met de levende Heer en met elkaar. In Marcus 3: 13-15 vinden we een aantal elementen die wezenlijk zijn voor de christelijke gemeente:

“Hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op wie hij zijn keuze had laten vallen, en zij kwamen naar Hem toe. Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten Hem vergezellen, en Hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven.”