Actie Kerkbalans 2021

Van zaterdag 16 t/m 30 januari halen circa 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken geld op voor hun plaatselijke kerk. Ook binnen onze kerkelijke gemeente worden dan brieven verspreid voor de Actie Kerkbalans, waarin u gevraagd wordt in te tekenen voor de bijdrage aan de kerkelijke gemeente en de diaconie. Natuurlijk hopen we dat u dat vooral doet omdat u ervaart dat het bij De Hoeksteen gaat om samen en ook om u.

Klik op de foto voor meer…

De huidige coronatijd brengt extra pastoraal en diaconaal werk met zich mee. Dit neemt de kerk zonder twijfelen voor haar rekening. De kerk heeft bijvoorbeeld ook meer moeten investeren om de zondagse viering, bemoediging en inspiratie te kunnen blijven ervaren via multimedia. Op deze wijze kunnen we allen verbonden blijven in de verkondiging van het goede nieuws van de Bijbel.

Op de achtergrond gebeurt heel veel wat u niet ziet. Zo worden door de diaconie diverse mensen eenmalig of voor langere tijd gesteund met voedselbonnen, soms met financiële ondersteuning. U zult begrijpen dat dit in vertrouwen blijft, maar weet u ervan verzekerd dat onze kerk op vele terreinen met mankracht dan wel met financiële ondersteuning bijdraagt, zowel binnen als buiten de kerk. We hopen van harte dat we in 2021 weer wat dichter bij elkaar kunnen komen. Liefst in goede gezondheid en indien nodig in elk geval verzekerd van goede zorg van de kerk. Geef daarom aan onze kerk. Niet alleen in geld, maar ook in tijd, zodat onze kerk kan blijven bestaan. Help mee en geef aan dat je een bijdrage wilt leveren aan Actie Kerkbalans.

Wij hopen van harte dat u de kerk wilt blijven steunen, zodat wij in staat zijn vandaag, morgen en in het komend jaar onze activiteiten voort te zetten en zo mogelijk uit te breiden, zodat wij als gemeente kunnen blijven inspireren, zorgzaam en gastvrij, juist in deze tijd.

Dankzij uw gift blijft De Hoeksteen een plek van betekenis en verbinding.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de diaconie en het college van kerkrentmeesters