Actie Kerkbalans


De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans 2020 zijn al begonnen. Helpt u ook mee?

Tussen 18 en 31 januari 2020 ontvangt  u een brief met het verzoek om bij te dragen. De inkomsten uit de Actie Kerkbalans zijn voor onze kerk van essentieel belang!
Zoals bijvoorbeeld ook voor een gezin, is het voor de kerk belangrijk een gezonde financiële situatie te hebben en te houden. Daarom vragen wij elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Kerkbalans is niet verplicht, het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! Wij hopen dus dat we (opnieuw) op u mogen rekenen.
Mede door uw bijdrage zijn wij als kerk in staat de salarissen van de predikanten te betalen, de activiteiten , maar ook bijvoorbeeld het jeugdwerk.   Denk ook aan het jaarlijkse noodzakelijke onderhoud van het kerkgebouw. Afgelopen jaar zijn de ondervloer en de vloer van de hal vervangen. Dat was dringend nodig. In de komende tijd zal  het meubilair van de hal en zalen (gedeeltelijk) vernieuwd worden. Verder zijn wij druk bezig met het geluidsniveau (akoestiek) in de hal.

Kerk en geld, gaat dat wel samen?

Soms lijkt het inderdaad alsof kerk en geld niet bij elkaar horen. Vragen naar geld is al snel taboe, omdat het de kerk materialistisch lijkt te maken. Maar júist Kerkbalans wil dat niet.
Het doel van de actie is dat de betrokkenheid van gemeenteleden bij hun geloofsgemeenschap wordt benadrukt. Kerkbalans wil begrip kweken voor het feit dat een gemeente veel kosten moet maken om als gemeenschap te kunnen functioneren. Geen enkele gemeenschap kan immers geven zonder te ontvangen.

De nog te ontvangen toezeggingen over 2019 bedragen (begin november) € 40.000,-.  Mocht u uw toezegging nog niet, of gedeeltelijk hebben betaald, wilt u uw bijdrage dan binnenkort overmaken?
Alvast bedankt,

Het CKRM