Afscheid ds. Agnes Gooijer

Op zondag 4 juni a.s. zal ds. Agnes Gooijer voorgaan in haar laatste dienst als predikant van onze gemeente. Aansluitend zal er voor alle aanwezigen gelegenheid zijn om in informele sfeer afscheid van haar te nemen.

Dat doen we onder andere met koffie en iets lekkers. En voor dat lekkers zoeken we gemeenteleden die wat willen bakken. Als u/je dit op je wilt nemen  vragen we om dat voor 31 mei a.s. aan te melden bij Marianne van der Houwen, mariannevanderhouwen@gmail.com, zodat we kunnen voorkomen dat we teveel of te weinig lekkers bij de koffie hebben.

Als herinnering aan haar periode als predikant van onze Hoeksteengemeente willen we Agnes een mooi cadeau aanbieden. Graag geven we gemeenteleden gelegenheid om hier aan bij te dragen, graag vóór 3 juni, door een bedrag naar keuze te storten op het bankrekeningnummer NL57 ABNA 0481 7424 68  van CKRM PG De Hoeksteen Schoonhoven, onder vermelding van ‘Afscheid ds. Agnes Gooijer’.

Ook kan via de Appostelapp  gedoneerd worden. Hiervoor is het doel ‘Afscheid ds. Agnes Gooijer’ aangemaakt. Contant bijdragen via een gesloten enveloppe in de collectezak  kan natuurlijk ook.
Voor vragen en/of opmerkingen is scriba Lucia Fix te bereiken via scriba@pg-dehoeksteen.nl.

Zo willen we met elkaar een mooi afscheid voor ds. Agnes Gooijer voorbereiden.

te Schoonhoven en Willige Langerak