Beleid

Als beleid ontbreekt, komt het volk ten val,

Maar er is redding, als er vele raadgevers zijn.

Als beleid ontbreekt, komt het volk ten val:

Beleid: een modewoord, maar ouder dan de Spreuken!

Beleid is: voorzien, is profetisch, is wijsheid.

Beleid stem je af op het perspectief van de toekomst. Daarom kan beleid nooit zonder het visioen.

Je richt je op wat te verwachten is. Je richt je ook op wat te hopen is.

Zonder beleid vaar je zonder kompas, en de mensen aan jou toevertrouwd varen mee op de klippen.

Maar er is redding, als er vele raadgevers zijn:

In je eentje beleid voeren is de kortzichtigheid van dictators.

Beleid zonder overleg, zonder je oor te luisteren te leggen,

beleid bepalen in een kleine selecte groep – het is vragen om problemen.

Stem je beleid af op de raadgever die God is.

(uit: ‘Even stil’, Wim Jansen)