Doopdienst P.G. de Hoeksteen

Beroeping vordert

Het beroepingswerk vordert! De solvabiliteitsverklaring is binnen,  we hebben een advieslijst van de PKN  ontvangen, er is een advertentietekst gepubliceerd in diverse media en we hebben van 21 gemeenteleden de namen van 11 predikanten ontvangen die zij bij de profielschets vonden passen. Alle genoemde predikanten zijn aangeschreven en uitgenodigd te reageren op de vacature.  In totaal hebben we als beroepingscommissie 9 sollicitaties ontvangen, waarvan we 7 predikanten hebben uitgenodigd voor een gesprek. We kunnen terugkijken op bijzondere gesprekken! In de zomermaanden (juni, juli en augustus) wonen we bij 4 predikanten één of meerdere diensten bij en luisteren we via internet diverse diensten terug. De beroepingscommissie hoopt in september een advies over een te beroepen predikant aan de Kerkenraad uit te brengen.

Sonja Hoogendoorn