Beroepingscommissie: Kom(t) met een kandidaat

De afgelopen weken hebben we als beroepingscommissie veel kerkdiensten bijgewoond waar predikanten voorgingen, die hebben aangegeven graag in onze kerkelijke gemeente het ambt te willen uitoefenen.

Het eind van het beroepingstraject is het moeilijkste deel van de opdracht die de commissie van de kerkenraad heeft gekregen.
De vraag is letterlijk: “Kom met een voordracht van een kandidaat, die als predikant(e) kan worden beroepen in De Hoeksteengemeente”.

Als u dit leest hebben we als commissie de keuze al teruggebracht tot 2 en is alle andere 14 kandidaten te kennen gegeven dat we niet met hen verder gaan. Vooral voor de laatste “afvallers” is dat soms een zure boodschap. Het is wel zeer tekenend en opvallend dat bijna alle kandidaten een bijzonder positieve indruk hebben van onze gemeente.

Ze kenmerken ons als: actief, betrokken, enthousiast (dat straalt ook van jullie website af!) en open, ook (of misschien wel juist) over zaken aangaande het geloof en wat jullie samenbindt.

Het traject tot nu toe heeft in alle vertrouwelijkheid en zeer zorgvuldig plaatsgevonden. Op heel korte termijn zal de beroepingscommissie thans haar advies neerleggen bij de Brede Kerkenraad. Als het nodig en mogelijk is in een extra ingelaste vergadering en anders op de reeds geplande vergadering van donderdag 5 maart a.s.

Als de Brede Kerkenraad instemt met de voordracht van de commissie, zal op de eerste zondag na dit besluit aan de gemeente bekend worden gemaakt welke predikant(e) zal worden beroepen.

Bert Poot, voorzitter beroepingscommissie