Beroepingscommissie op stoom

In september is de Beroepingscommissie “op stoom gekomen”. Een aantal vergaderingen en een door de PKN georganiseerde training zijn het fundament om het beroepingswerk vorm te geven. De commissie heeft er veel zin in, in het vertrouwen dat we het niet alleen hoeven te doen, maar dat God’s Geest ons inspireert en inzicht geeft in de te bewandelen weg.

U heeft kunnen lezen dat we een advertentie gaan plaatsen in het landelijke blad Kerkinformatie. De advertentie is inmiddels aangeleverd en zal verschijnen in de editie van november 2014. Als commissie hopen we dat er diverse predikanten zullen reageren op onze schriftelijke oproep. Van de PKN (landelijk) hebben we inmiddels een lijst van predikanten ontvangen, die beroepbaar zijn en passen binnen het profiel van onze gemeente.

De afgelopen maanden hebben we van enkele gemeenteleden inmiddels ook diverse namen doorgekregen van predikanten. Predikanten (mannen en vrouwen) die u aanbeveelt voor onze gemeente. Natuurlijk zullen wij zeer serieus met deze eerste aanbevelingen omgaan.

De beroepingscommissie wil de gemeente nogmaals de gelegenheid geven om namen in te dienen van predikanten, die wij als commissie actief kunnen meenemen in onze zoektocht naar de invulling van de vacature. U kunt tot zaterdag 25 oktober schriftelijk namen doorgeven van de door u gewenste predikant(e). Graag met een korte motivatie. Dit kan per mail of per brief naar de voorzitter van de commissie. Uiteraard wordt er zeer discreet met alle namen omgegaan.

Brieven zijn welkom op het volgende adres: Buiten de Veste 17, 2871 GE Schoonhoven. Zijn mailadres staat eveneens voor u open: l.j.poot@online.nl.

We laten ons als commissie graag verrassen door de gemeente.

Bert Poot, voorzitter Beroepingscommissie