Beroepingscommissie is samengesteld

Nu de profielschets voor een nieuwe predikant(e) is goedgekeurd, is de volgende stap gezet op weg naar invulling van de vacature.

De Kerkenraad heeft op 8 juli een Beroepingscommissie vastgesteld, die bestaat uit de volgende personen:

  • Peter Bontan
  • Renske Copier-Langerak
  • Linda van Deursen
  • Frits Helmig
  • Rick Rijneveld
  • Els Spek
  • Martin Speksnijder
  • Wietse Vaatstra
  • Bert Poot (voorzitter commissie)

Gezien de ophanden zijnde zomerperiode, zal er in deze tijd uitsluitend wat voorbereidend en verkennend werk worden verricht. Het voornemen is om in het najaar een advertentie te plaatsen in de daartoe geëigende bladen. De advertentie wordt natuurlijk t.z.t. ook op onze website geplaatst.

Uiteraard is er afstemming met het landelijk bureau van de PKN. We zijn blij dat onze consulent, ds Roel Braakhuis uit Ammerstol de commissie daar waar nodig ondersteunt en adviseert.

Vragen, suggesties of opmerkingen kunt u kwijt bij Bert Poot, tel.: 0182 -795 718 of per mail: l.j.poot@online.nl.