Beroepingscommissie: Voortvarend 2015 in

November en december waren spannende maanden voor de beroepingscommissie. Hoeveel reacties zouden we ontvangen op de geplaatste advertentie en pasten de predikanten in het geschetste profiel. Naast het aantal waren we ook benieuwd naar de bewegingsredenen van predikanten. We kunnen thans oprecht melden dat we zeer positief zijn verrast door alle reacties. Veel telefoontjes, verhelderende mailtjes met uiteindelijk als resultaat 16 brieven van predikanten en proponenten die aangaven graag dominee te willen worden in De Hoeksteen. Na het zorgvuldig lezen van al deze brieven, bleek bovendien dat iedere brief gedrevenheid en enthousiasme uitstraalde. Geweldig natuurlijk, maar dat maakte de besluitvorming er niet makkelijker op, want we hebben slechts plaats voor 1 predikant(e) en dat betekende dat er uiteindelijk 15 bericht zullen ontvangen dat we een keuze hebben gemaakt voor een ander en dat is altijd spijtig.

Na de eerste selectie hebben de gesprekken met predikanten – die op basis van de inhoud van de brief het beste leken te passen bij onze kerkelijke gemeente – allen plaatsgevonden voor de kerstdagen. Dat is intensief geweest, maar voor ons als commissie zeer opbouwend en inspirerend. Al deze gesprekken zijn buitengewoon uitvoerig in de laatste vergadering van de beroepingscommissie aan de orde geweest en besloten is om met een nog een heel beperkt aantal kandidaten door te gaan. We hebben er vertrouwen in dat bij deze laatste kandidaten de ideale man of vrouw zit, die zoals wij verwachten de komende jaren het ambt gaat uitoefenen in De Hoeksteen.

In januari en wellicht ook nog in februari zult u regelmatig leden van de beroepingscommissie missen in onze kerkdiensten. We gaan ons oordeel nog verder aanscherpen door het bijwonen van erediensten elders. Natuurlijk is dit alles mensenwerk, maar weten ons hierin ook geleid door de Geest.

Zoals u leest komt de afronding naderbij. In februari hopen we zicht te hebben op welke predikant(e) de Kerkenraad een beroep kan uitbrengen. Nog even geduld, maar wij vertrouwen erop dat onze huidige predikant, Chris Koole binnen afzienbare termijn weer samen met een collega in de Hoeksteengemeente actief kan zijn. Fijn voor Chris als voorganger en een voorrecht voor ons als gemeente.

Bert Poot, voorzitter beroepingscommissie