Bethlehem Leaks

Ik ben eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig wat er 2000 jaar geleden in de ‘Cables’ van het diplomatieke verkeer te lezen zou zijn geweest over de geboorte van Jezus en over zijn leven. Over zijn geboorte zou een Romeinse diplomaat aan Rome gerapporteerd kunnen hebben: ‘Herodes is nog meer paranoïde geworden dan hij al was. Hij denkt nu zelfs dat een baby uit Bethlehem een bedreiging voor hem is. Kijk uit voor hem, want een kat in het nauw maakt rare sprongen’ .

Dan volgt er een hele tijd niets, denk ik. Jaren later wordt en dan vanuit Jeruzalem aan Rome gerapporteerd: ‘Annas en Kajafas zijn uit op meer eigen macht en op een burgeroorlog. Ze laten een zonderling uit Nazareth met veel aanhang onder het gewone volk kruisigen. Pilates durft niet tegen hen in te gaan. Meer troepen nodig om rust in dit gewest te verzekeren’.

Het is leuk om te fantaseren hoe de Romeinen tegen de geboorte van Jezus aangekeken zouden hebben. Maar veel spannender is het om te fantaseren wat in de huidige diplomatie over Jezus gezegd zou worden. Als Jezus nu geboren zou worden, zou dan vanuit Jeruzalem aan Washington gerapporteerd worden dat er een vredestichter geboren is of zou hij gekarakteriseerd worden als een vrijheidsstrijder. Of, na de reiniging van de tempel zelfs als een terrorist? Hoe romantisch we Jezus’ geboorteverhaal ook presenteren, het verhaal van Jezus blijft een verhaal van een revolutie. God wil het heel anders op deze wereld. En daar houdt de diplomatie niet zo van. God gelukkig wel!

Adriaan van ’t Spijker (avantspijker@gmail.com)