Bibliodrama

Net als vorig seizoen is er ook dit jaar weer de mogelijkheid kennis te maken met een heel eigen vorm van Bijbel-‘lezen’: Bibliodrama. Een vorm van toe-eigening van Bijbelteksten, niet alleen door er over te spreken, maar ook door spelenderwijs te verkennen wat de verhalen je doen verstaan van je eigen (on)geloof. Bij ‘spelenderwijs’ denken veel mensen aan ‘toneel spelen’. Maar dat is toch echt wat anders. Dan is er een script, is er een vastliggende tekst, eigen je je een rol toe. Bij bibliodrama is het de uitdaging om in de rol ook iets van jezelf te ontdekken. Juist het ‘wit’ in de tekst – dat wat er niet staat, wat niet ingevuld is – opent daarvoor de ruimte. Als je bijvoorbeeld Jona speelt, ontdek je gaandeweg hoe jij je verhoudt tot God die iets van je vraagt. Als je een blinde langs de weg speelt, ervaar je misschien hoe het is door iedereen genegeerd te worden. Soms raakt een Bijbelverhaal opeens aan thema’s in je eigen leven. Bibliodrama is een ontdekkingsreis maken waarin het Bijbelse landschap en het landschap van je eigen leven elkaar overlappen. Spannend, maar ook ontspannend. Zoals gezegd: spelenderwijs. Met lichaam en ziel. Voor wie eerder deelnam, voor wie bibliodrama wil ontdekken: van harte welkom!
Info en opgave: joep.roding@gmail.com tel. 0182-601835 / 0617495448

Vier avonden – elke avond staat op zich – één keer komen kan dus ook
12 en 26 oktober
9 en 23 november
tijd: van 20.00 – ong. 21.30 uur
plaats: zaal Edelweiss, De Hoeksteen