Bijbelse visioenen

Bijbelse visioenen en profetieën roepen ons op om in een hopeloze wereld nieuwe hoop te ontdekken, in een liefdeloze wereld nieuwe liefde, in een vreugdeloze wereld nieuwe vreugde. (Ds.F.W.Verbaas, 08-08-2010). Meer quotes..