Glas in lood P.G de Hoeksteen

Corona update 1 oktober

Kerkdiensten en andere zaken rondom PG De Hoeksteen

Na de persconferentie van maandagavond 28 september is er weer veel aangepast in onze maatschappij en veel verworvenheden teruggedraaid. Ook voor kerken zijn er weer nieuwe aanpassingen gewenst/vereist. Het feit dat we nog “gewoon” onze kerkdiensten mogen houden, mag zeker gezien worden als een zegen. Ook het aantal kerkgangers mag voor onze gemeente op 100 blijven staan, naast al diegenen die een taak in de dienst vervullen. Wat erg jammer is, is dat we ingaande 1 oktober als gemeente niet meer mogen zingen. Gemeentezang laten we derhalve achterwege, maar ons zangkoor zal nog meer dan de afgelopen maanden haar best doen om in de kerk liederen tot Gods eer te laten horen.

Koffiedrinken na de dienst is ook niet meer mogelijk, maar zal gezien het minder aantrekkelijke weer toch niet meer buiten plaats hebben kunnen vinden. We vragen ook aan de bezoekers van de kerkdienst om de regels strikt na te leven en de instructies van de ambtsdragers na te volgen. Dit geldt zeker voor wat betreft het aanwijzen van een zitplaats.

De belangrijkste zaken die u moet weten:

 1. Bezoek van de kerkdienst uitsluitend na reservering.
 2. Omdat de dienst online wordt uitgezonden, dient u er rekening mee te houden, dat u wellicht “in beeld” komt.
 3. Er wordt kindernevendienst gehouden voor 2 groepen (4 tot 8 jaar en 8 tot 12 jaar).
 4. Er is crèche voor de kleinsten (0 tot 4 jaar). In- en uitgang crèche via kerkplein en niet binnendoor via de hal.
 5. Geregistreerde gemeenteleden krijgen bij binnenkomst een plaats aangewezen.
 6. Gebruik toilet, alleen bij hoge uitzondering.
 7. Geen gemeentezang
 8. Geen gebruik garderobe. De jassen gaan mee de kerkzaal in.
 9. Na het uitspreken van de zegen gaat de gemeente weer zitten en verlaten de gemeenteleden de kerkzaal op aanwijzing van de plaatsbegeleiders.
 10. Na het verlaten van de kerk en ook op het kerkplein rekening houden met de anderhalve meter afstand.

Reservering

Omdat er naast ambtsdragers en andere gemeenteleden die een taak hebben in de dienst maximaal 100 kerkgangers bij de dienst aanwezig mogen zijn, blijft het hanteren van een reserveringssysteem een vereiste.

Via de website van PG De Hoeksteen vindt aanmelding plaats. Opgave van naam, mailadres en aantal personen is noodzakelijk. Ook kunnen gemeenteleden met minder digitale vaardigheden zich opgeven via bezoekmedewerkers en/of kerkenraadsleden. De kerkenraadsleden verzorgen dan verder de aanmelding en ook de communicatie met betrokkenen.

Voor vragen of nadere informatie kunt u zich wenden tot één van de leden van de kerkenraad. De kerkenraad wenst alle deelnemers van de kerkdienst en hen die thuis zijn een gezegende dienst toe.

Andere relevante besluiten:

 • Bijeenkomsten en vergaderingen worden tot – in iedere geval – 20 oktober niet meer gehouden in één van de zalen van De Hoeksteen. Laten we optimaal gebruik maken van de digitale mogelijkheden; dit geldt helaas ook voor de activiteiten van onze jeugd. Bij urgente zaken, die niet digitaal geregeld kunnen worden maken we een uitzondering.
 • De kerk blijft elke woensdagochtend (10.30 – 12.00 uur) open voor een bezinningsmoment, het branden van een kaarsje en/of een (individueel) pastoraal gesprek.
 • Aangaande het al dan niet dragen van een mondkapje informeren wij u zodra hier iets over bekend is.

Kerkenraad PG De Hoeksteen oktober 2020