CORONA UPDATE 16 JANUARI

NOG EVEN VOLHOUDEN

Het is inmiddels bijna gewoon geworden, dat we als Moderamen na elke persconferentie van de premier een digitaal overleg hebben. Wat zijn de gevolgen voor ons – als Hoeksteengemeente – van de overheidsbesluiten aangaande de bestrijding van het Covid-19 virus. Ook wachten we dan vaak het advies af van onze landelijke kerk (PKN).

Ondanks dat gelukkig al vele tienduizenden mensen zijn gevaccineerd, laait het virus weer op, nu ook nog met allerlei varianten, waarbij de Engelse mutant inmiddels ook in Nederland actief is. Op basis van deze ontwikkelingen gaat Nederland langer “op slot” en wel tot en met 9 februari. Ook voor ons als kerk moeten we helaas weer afschalen. Onderstaand een beknopte opsomming van wat wel en niet meer kan.

  • Gelukkig kunnen de vieringen nog doorgaan. Iedere zondagochtend gaat een predikant voor vanuit onze eigen Hoeksteen. Jammer is natuurlijk dat dit zonder gemeenteleden is en dat slechts de hoogst noodzakelijke taakdragers aanwezig mogen zijn.
  • Live gemeente- en/of koorzang is niet meer mogelijk. Om toch een muzikaal geluid uit de kerk te laten horen, neemt één van de koorleden samen met de organist (op zaterdag) enkele liederen op die tijdens de dienst worden uitgezonden. Daarnaast bieden YouTube en andere digitale kanalen uitkomst voor de keuze van gepaste muziek.
  • De maaltijd van de Heer die gehouden wordt op zondag 24 januari gaat door. In de komende zondagsbrief leest u op welke manier onze predikant Hanneke Ouwerkerk dit vorm wil geven en hoe we als hele gemeente hieraan – op afstand – deel kunnen nemen.
  • Zondag 21 februari is de eerste zondag van de 40-dagentijd. Net als in de Adventsweken zal de leiding van de Bijbelkringen elke woensdagavond (te beginnen op 24 februari) een Avondgebed (via Zoom) houden, om zo met elkaar stil te staan bij het lijden van onze Heer. Informatie volgt later via de zondagsbrieven.
  • Er worden tot en met 9 februari geen vergaderingen, bijeenkomsten, catechisaties, jeugd- en ouderen-activiteiten gehouden in De Hoeksteen. Gelukkig bieden Teams en Zoom voldoende (digitale) mogelijkheden om elkaar toch te ontmoeten.
  • Eventuele uitvaarten blijven natuurlijk mogelijk vanuit onze vertrouwde Hoeksteen, maar ook bij deze diensten zullen geen liederen live worden gezongen; op 26 januari a.s. zal het moderamen beslissen wat wel en niet mogelijk is/blijft bij een uitvaart.
  • De “open kerk” elke woensdag van 10.30 tot 12.00 uur willen we graag voortzetten. Dit waardevolle initiatief zorgt bij diverse gemeenteleden voor rust en vertroosting. Met de brandende Paaskaars wordt zichtbaar dat Jezus Christus ook anno 2021 leeft en overwint. Nog nooit geweest? U bent van harte WELKOM.

Ik wil deze corona-update graag afsluiten met het volgende bemoedigende gebed van André Troost:

“Trouwe God, wij zijn veilig in Uw handen.
Daar vertrouwen we op.
Dat te weten geeft rust
en vrede die alle verstand te boven gaat.
Amen”

                                                                              Bert Poot, preses