Orgel P.G. de Hoeksteen

Corona update 17 dec

De gevolgen van de lockdown voor De Hoeksteen

De toespraak van de premier op maandagavond 14 december heeft enorm veel impact op Nederland. Scholen moesten binnen een dag hun deuren sluiten en de kerstvakantie werd met drie weken verlengd. Voor gezinnen met werkende ouders ook weer een puzzel om alles geregeld te krijgen. Bedrijven kwamen met een schok tot stilstand, met economisch dramatische gevolgen en de eenzaamheid van velen kan niet verlicht worden, hetgeen juist nu zo belangrijk is bij het vieren van de komst van het Licht naar onze verwarde wereld.

Het Moderamen van de Hoeksteengemeente heeft gisteravond naar aanleiding van de lockdown een aantal belangrijke besluiten genomen. Deze besluiten zijn genomen met pijn in ons hart, maar het inperken van het Covid-19-virus heeft de allerhoogste prioriteit. De kerkenraad heeft vandaag ingestemd met onderstaande besluiten.

Bijeenkomsten en vergaderingen in ons kerkgebouw

Besloten is om ingaande heden ons kerkgebouw niet meer te gebruiken voor vergaderingen, bijeenkomsten en jeugdactiviteiten. Samenkomsten die echt noodzakelijk zijn, kunnen alleen digitaal (via Teams of Zoom) plaatsvinden. Rock Solid is bijvoorbeeld aan het nadenken over activiteiten buiten. Dat kan wel, rekening houdend met de coronaregels. Covid-19 activeert de creativiteit en inventiviteit van mensen. Slechts in uitzonderlijke situaties kan gebruik worden gemaakt van De Hoeksteen. Er is echter één uitzondering en dat is de openstelling van de kerk op woensdagochtend. Gemeenteleden blijven hartelijk welkom om in onze kerk even tot rust en bezinning te komen, te mediteren, een kaarsje te branden of te bidden. Ook een kort pastoraal gesprek blijft mogelijk.

Kerkdiensten

Het advies van onze landelijke kerk (PKN) en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (ICO) is heel duidelijk: “Maak tijdens deze lockdown zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheid om diensten digitaal uit te zenden. Mochten kerken tijdens de komende feestdagen een reden hebben om een fysieke dienst te houden, dan adviseert het samenwerkingsverband met klem maximaal dertig kerkgangers (inclusief kinderen) te ontvangen.”
De PKN landelijk meldt: “Bij de overweging om op online vieringen over te stappen, moeten de kerken goed nadenken over het signaal dat ze afgeven door open te blijven.”

Na een intensief en constructief overleg is het volgende besloten:

  • Alle vieringen (dus inclusief de kerstnachtdienst, de dienst op eerste Kerstdag en de Oudjaarsdienst) zijn uitsluitend online te volgen. In de kerkzaal zijn alleen aanwezig: de predikant, twee ambtsdragers, de zanggroep, eventueel andere musici, de technische mensen, de koster, de organist-pianist en de lector. Alle personen die zich reeds hebben aangemeld voor één van de diensten tot en met zondag 3 januari zullen nog deze week geïnformeerd worden.
  • De viering op kerstavond met de kinderen gaat in afgeslankte vorm door. In overleg met de predikant, de leiding van de kindernevendienst en de jeugdouderlingen worden niet meer dan 30 kinderen (zonder ouders) uitgenodigd.
  • De doop- en belijdenisdienst op 3 januari gaat door, maar kan uitsluitend worden bezocht door vrienden en/of familie. Ook hier geldt een maximum van 30 personen (inclusief kinderen).

Wanneer bovenstaande ingrijpende maatregelen weer kunnen worden aangepast, is afhankelijk van de besluiten van overheidswege. Deze zullen, voor zover nu bekend is, worden bekendgemaakt op de ingeplande persconferentie van dinsdag 12 januari 2021. Dit betekent dat het bovenstaande in ieder geval van kracht is tot en met zondag 17 januari van het nieuwe jaar.

Ik wil deze corona update graag afsluiten met een bemoedigend lied:

Zing maar en bid en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat
.

NLB 905 vers 4

Gezegende kerstdagen en voor 2021 geluk, geloof, liefde en gezondheid,

Bert Poot, preses