Corona update 18 februari 2022

Toekomst

Tijdens de persconferentie van 15 februari jl. heeft minister Kuipers van VWS bekend gemaakt dat op 25 februari a.s. nagenoeg alle beperkende maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus zullen vervallen: normale sluitingstijden, geen verplichting meer om anderhalve meter afstand te houden en geen mondkapjesplicht meer. Op 15 maart zal er weer een  nieuw ‘weegmoment’ zijn.
De minister merkte wel op dat de basisadviezen belangrijk blijven, juist nu er zoveel maatregelen wegvallen.

Voor De Hoeksteen betekent het dat er vanaf zondag 27 februari geen beperkingen meer zullen gelden over het aantal kerkgangers omdat de anderhalve meter plicht is vervallen. Tot die tijd zijn de huidige maatregelen nog van kracht.
En wat ook heel fijn is: we kunnen vanaf 27 februari weer zonder beperking koffiedrinken met elkaar en elkaar weer echt ontmoeten in gesprek.

Maar tegelijkertijd blijven we aandacht houden voor hen die nog geen vrijheid ervaren omdat hun omstandigheden dat nog niet toelaten. Daarom zal in de kerkzaal nog steeds het schuine deel bij binnenkomst links  ingericht blijven op anderhalve meter afstand. Laten we elkaar de ruimte geven om eigen keuzes te maken daarin, ook als het gaat om het toch willen gebruiken van een mondkapje.

Samengevat betekent het vanaf 27 februari:

 • Blijf bewust op de basis hygiëne maatregelen, blijf thuis bij klachten en laat u testen;
 • Geef elkaar de ruimte om gebruik te maken van  anderhalve meter afstand; de diaken van dienst zal begeleiden bij het deel met de anderhalve meter opstelling, ook na afloop van de dienst;
 • Een mondkapje dragen is niet meer verplicht, maar mag natuurlijk wel;
 • De garderobe mag weer gebruikt worden;
 • Reserveren is niet meer nodig;
 • Crèche en kindernevendienst hebben voortgang;
 • Catechese, jeugdactiviteiten en  andere kerkelijke bijeenkomsten kunnen weer zonder beperkingen plaatsvinden;
 • De collecteschalen blijven beschikbaar bij de uitgang van het middenpad;  bij de zijdeuren zal een diaken staan met collectezakken;
 • Koorrepetities mogen weer zonder coronatoegangsbewijs;
 • Er is blijvend aandacht voor ventilatie; tijdens de diensten en activiteiten staan raampjes open;
 • Koffiedrinken na de dienst is weer mogelijk;
 • De kerkdiensten blijven te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Op 15 maart  zal er opnieuw een weegmoment zijn; laten we hopen dat de vervallen maatregelen daadwerkelijk vervallen blijven. Maar laten we nog steeds aandacht blijven houden voor  gemeenteleden die juist huiverig worden voor al die ‘vrijheden’.  Laten we elkaar niet uit het oog verliezen.   

Els de Vries