Corona update 2 juli

Steeds meer mogelijkheden bij het houden van een kerkdienst.

Op 4 juni heeft de kerkenraad een (verplicht) gebruiksplan voor onze kerk vastgesteld. Dit alles om weer langzaam op te starten met kerkdiensten waarbij we vanaf deze maand weer met 100 personen kunnen samenkomen. Op de voorzijde van dit gebruiksplan staat als laatste zin:

“De regelgeving is aan sterke verandering onderhevig.
Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is”

Gelukkig gaat het steeds beter met het bedwingen van het virus, waardoor soms dagelijks de regels iets worden versoepeld. Het door de kerkenraad goedgekeurde gebruiksplan op 4 juni, werd inmiddels weer bijgesteld op 14 juni, terwijl opnieuw begin van deze maand weer enkele mogelijkheden werden verruimd waardoor tijdens de vieringen zelfs in beperkte mate zang weer is toegestaan. Daarom is direct besloten om ingaande de eerste zondag van juli weer zang op te starten met enkele voorzangers, zoals we dat in de onlinediensten zonder gemeenteleden ook hebben gedaan. Fijn dat we ook weer echt kunnen zingen tot eer van onze God, weliswaar met nog slechts een klein groepje, maar wellicht mogen we toch eerder dan gedacht weer uit volle borst meezingen.

Het reserveringssysteem is opgestart en voor de zondagen t/m 30 augustus kunt u zich nu reeds aanmelden. We zien dat al veel gemeenteleden daar gebruik van hebben gemaakt. Zodra het maximum aantal is ingeschreven voor een bepaalde zondag kunt u kiezen voor een andere datum. Het lijkt er echter op dat we dit “probleem” in deze vakantieperiode niet zullen hebben. Omdat de verruimingen ook steeds verder gaan, lijkt ook een bezoekersaantal van 100 niet meer het maximale te zijn. Kortom er is voor iedereen die naar de kerk wil komen eigenlijk nauwelijks meer een belemmering. Wie had dat een maand geleden kunnen denken. De belangrijkste regel blijft natuurlijk wel de leidraad: Houd anderhalve meter afstand!

In haar komende vergadering van het moderamen zullen we alle versoepelingen en nieuwe mogelijkheden bespreken en zo snel mogelijk vastleggen in de eerstkomende update van het gebruiksplan, dat daarna per omgaande op onze website verschijnt. Omdat in deze zomerperiode de zondagsbrief wekelijks blijft uitkomen, zullen wij alle eventuele aanpassingen die wellicht daarna volgen per omgaande plaatsen in de uitgave van de eerstkomende zondagsbrief. Namens de gehele kerkenraad wens ik alle gemeenteleden van De Hoeksteen een fijne periode toe van ontspanning met wellicht een enkele week vakantie in het mooie Nederland of daarbuiten.

Bert Poot, preses