Corona update 2 maart

Een vreugdevol bericht

In deze voor heel veel mensen zware tijd, kunnen wij als kerkenraad van PG De Hoeksteen met een echt positief bericht komen. Ingaande zondag 7 maart zullen we de erediensten weer kunnen houden met maximaal 30 gemeenteleden (exclusief de medewerkers). Het advies van onze landelijke kerk willen we graag grotendeels overnemen. We zijn blij en dankbaar dat we weer met een deel van de gemeente (ook als is het maar beperkt) weer een kerkdienst mogen vieren.

Natuurlijk blijven er heel veel beperkingen, maar de eerste stap is gezet. Laten we hopen en bidden dat we steeds weer een stapje dichter bij het ‘oude normaal’ komen. Het gevaar van de derde golf is niet geweken, maar het vaccinatieprogramma komt gaandeweg op stoom en we mogen erop vertrouwen dat we het virus binnen een aantal maanden echt de baas zullen zijn.

Omdat er nog veel besmettingsgevaar is, is het houden van een eredienst omgeven met allerhande maatregelen en richtlijnen, maar ook die zullen op enig moment verminderen.

Van belang om te weten:

  • Reservering vooraf is verplicht. Bij maximaal 30 personen (inclusief kinderen) wordt de inschrijving gesloten.
  • Er is geen crèche en kindernevendienst. (Het is juist deze maatregel, die we met pijn in het hart hebben moeten nemen).
  • Geen gemeentezang, maar wel orgel/pianobegeleiding met een zanggroep bestaande uit 2 personen.
  • Alle door de overheid bepaalde regels om Covid-19 te bestrijden worden nageleefd.
  • Afstand bewaren (ook tussen de zitplaatsen), handen ontsmetten, geen handen geven, mondkapje verplicht tijdens het lopen en niet onbelangrijk: alle bezoekers mogen in de voorafgaande dagen niet in contact geweest zijn met corona-patiënten en moeten zelf ook klachtenvrij zijn.

Er kan nog veel meer gemeld worden over de details van de vieringen, maar bovenstaande is de kern van onze besluitvorming.

Onze diensten blijven natuurlijk te volgen via de website van De Hoeksteen (kerkdienstgemist.nl), zoals we inmiddels gewend zijn. Zodra er aanpassingen mogelijk of noodzakelijk zijn, zullen wij die invoeren, na de gemeente daarover vooraf te hebben geïnformeerd. Bovenstaande geldt vooralsnog tot en met de vieringen van Pasen.

Op eerste Paasdag zal er een dienst worden gehouden om 09.00 uur en een om 11.00 uur. De Opstandingsdag van onze Heer willen we graag met meer gemeenteleden vieren; vandaar twee diensten voor telkens 30 personen. Natuurlijk hopen we dat alle vieringen ‘uitverkocht’ zijn, inclusief de dienst op woensdagavond (Biddag) 10 maart, aanvang 19.30 uur.

Om er echter voor te zorgen dat zoveel mogelijk gemeenteleden een dienst kunnen bijwonen, verzoeken wij u om niet wekelijks te boeken en hier ook rekening mee te houden bij de Paascyclus.
Inschrijven is mogelijk tot 24 uur voorafgaande aan een viering.
Mochten er twee dagen voor de eerstvolgende dienst toch nog plaatsen beschikbaar zijn, dan kunnen deze ‘vrij’ geboekt worden.

Terughoudendheid en het mijden van fysiek contact zijn mogelijkheden om Covid-19 te bedwingen. Daarom is ook het volgende besloten:

  • Jeugdactiviteiten uitsluitend online, dan wel buiten, met uitzondering van de catechisaties.
  • Kerkelijke vergaderingen bij voorkeur online en anders uiteraard rekening houdend met het maximum aantal personen per ruimte, zoals op de zaaldeuren staat aangegeven.

Deze update sluit ik graag af met de woorden: ‘Tot ziens in onze vertrouwde Hoeksteen’.

“Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!”

NLB 150a: 1(a)

Bert Poot (preses)