Kaars P.G. de Hoeksteen

Corona update 20 december 2021

Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht.
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht!

(Lied 503: 4, Sytze de Vries)

Dit lied staat als bemoediging op de site van de PKN, waarin de laatste adviezen over coronamaatregelen vermeld staan. Op de site van De Hoeksteen staat sinds zaterdagavond 18 december na de persconferentie van de regering te lezen dat  de maatregelen nog verder zijn aangescherpt. Het moderamen heeft toen besloten om naast de maatregelen die al eerder genomen waren tot 15 januari 2022 ook alle ochtenddiensten uitsluitend via de livestream uit te zenden, dus met alleen aanwezige taakdragers. De avonddiensten waren al eerder geheel stopgezet.

Het is jammer dat dit alles zo loopt; veel liever hadden we juist meer mogelijkheden gemeld. Met elkaar weten we echter dat er niet veel keus is; dat de overheid wel moet ingrijpen om de zorg hanteerbaar te houden. Dan kunnen wij niet anders doen dan aansluiten en bezien wat wel of niet haalbaar is om vanuit De Hoeksteen het woord van God te blijven verkondigen. We mogen ons dankbaar prijzen dat zoveel nog wel mogelijk is in deze moderne tijd: heel veel mensen kunnen vieringen online meemaken.

Kortom: Vanwege de coronamaatregelen zijn de ochtendkerkdiensten in De Hoeksteen voorlopig uitsluitend via kerkdienstgemist.nl te volgen, dus zonder kerkgangers. De avonddiensten zijn tot nader orde geheel vervallen, met uitzondering van de diensten op kerstavond en oudejaarsavond.

We hopen en bidden dat er al vroeg in het nieuwe jaar ruimere mogelijkheden komen; de tijd zal dat leren.

Namens de kerkenraad wens ik u allen gezegende kerstdagen.

                                                                                                          Els de Vries