Corona update 20 mei

We leven toe naar de eerste kerkdienst “in het nieuwe normaal”.

Al ruim twee maanden houden we uitsluitend kerkdiensten die we kunnen bijwonen via het internet. Dit wordt zeer op prijs gesteld door heel veel gemeenteleden. Soms lijkt het erop alsof je gewoon in de dienst aanwezig bent. Er wordt thuis meegezongen en gebeden en sommigen steken gelijktijdig met het aansteken van de gemeentekaars zelf thuis een kaars aan als teken dat het Licht van Christus verder reikt dan alleen de kerkzaal van De Hoeksteen. Met het aansteken van de kaars thuis voelen velen zich nog meer met elkaar verbonden.

Nu het virus steeds minder grip krijgt op mensen, worden er gelukkig maatregelen genomen om Nederland weer beetje bij beetje te normaliseren, hoewel we beseffen dat het misschien nog wel een jaar duurt voordat we weer terug zijn bij het “oude normaal”, als dat überhaupt terugkomt. Een belangrijk besluit voor kerken is, dat we ingaande 1 juli weer mogen starten met min of meer reguliere kerkdiensten, met een maximum van 100 gemeenteleden. Juni kan gezien worden als een proefperiode met maximaal 30 personen. Als Moderamen en kerkenraad zijn we bezig met het maken van een protocol, op basis van de handreiking van de PKN Nederland. Elke kerk maakt zijn eigen werkplan op basis van o.a. de beschikbare ruimte, waarbij sommige kerken met een kleine kerkzaal wellicht niet meer dan 50 personen kunnen herbergen. Zover we het thans kunnen inschatten kunnen we als Hoeksteengemeente het maximaal toelaatbare aantal gemeenteleden toelaten.

Er komt veel bij kijken om een verantwoord gebruiksplan voor de Hoeksteengemeente op te leveren. Gemeenteleden dienen zich vooraf aan te melden voor een dienst. Bij meer dan 100 aanmeldingen (wat we wel verwachten) kan er geloot worden of op een andere wijze een selectie worden gemaakt. De kerkzaal zal opnieuw ingericht moeten worden gelet op de anderhalve meter afstand tussen gemeenteleden (niet zijnde gezinsleden). De autodienst voor ouderen naar de kerk kan voorlopig nog niet doorgaan, wat doen we met de kindernevendienst, de crèche. De komende tijd mag er geen gemeentezang plaatsvinden, slechts de enkele zangers voorin de kerk zullen zingen (doen ze trouwens wel prachtig), hoe is de routing bij het uitgaan van de kerk, wat wordt ons communicatie- en hygiëneplan.

Lieve gemeenteleden een hele waslijst aan voorschriften, maar met plezier worden deze zaken uitgewerkt, om vanaf 1 juli weer echt kerk te zijn. Zover we het nu kunnen overzien is iedereen welkom (na registratie) ongeacht leeftijd. Fijn dat juist ook de ouderen weer in hun vertrouwde omgeving van De Hoeksteen een kerkdienst mogen vieren. Avonddiensten worden voorlopig nog even “on hold” gezet.

Veel is nog onduidelijk, maar de komende weken is een groepje mensen hard aan de slag om een passend gebruiksplan te maken. Zodra de kerkenraad dit heeft goedgekeurd zullen we de gemeente uiteraard per omgaande informeren. Natuurlijk doen we dat via de website, maar wellicht ook een extra zondagsbrief en uitgebreide informatie in de Samen van juli/augustus.

Wie kan meehelpen: meld je aan (bij de scriba) als je met ons het reserveringssysteem wilt opzetten, of als je het gebruiksplan kunt vertalen in een duidelijk communicatieplan, maar wellicht heb je logistieke vaardigheden die goed van pas komen voor de routing in de kerk. Deze kennis hebben we hard nodig, wellicht kun jij ons helpen.

Deze update wil ik graag afronden met een gedicht dat ik ergens las. Toch altijd weer geweldig om te ervaren dat God groter is dan welk virus dan ook en dat we daar vertroosting uit mogen halen.

Bert Poot, preses

 

Wees niet bang

God, hoe vaak zegt U het niet in de Bijbel
“Wees niet bang”.
Maar het lukt ons niet.
Geef ons Uw vrede Heer, moedig ons aan.
Wij bidden: genees de zieken,
wees in quarantaine hen nabij.
Zegen het eten dat hun wordt gebracht,
de telefoontjes die zeggen: je bent niet alleen.
Bescherm degenen voor wie ziekenzorg hun werk is.
Geef wijsheid aan het RIVM, aan de overheid,
laat er een vaccin gevonden worden,
Help degenen die inkomen mislopen.
God, zie om naar alle mensen in nood.
Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen,
maar meer nog: U omsluit ieder van ons,
U legt Uw hand op ons.
Doe ons wonen in Uw beschutting.
En troost ons met het uitzicht op een nieuwe aarde
waar geen Corona meer rondwaart in het donker,
waar de volken genezing vinden.