Corona update 20 september 2021

De Hoeksteen is weer OPEN

We beginnen deze update met een lied ter ere van onze God

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

 NLB 150a, vers 4

Nu de kerkenraad – mede op advies van de PKN – heeft besloten om nagenoeg alle coronabeperkingen op te heffen, is iedereen weer welkom in de zondagse erediensten. Reservering vooraf is niet meer nodig, de anderhalve meter afstand is niet meer verplicht en er wordt bij de ingang geen coronatoegangsbewijs gecontroleerd.
Natuurlijk zullen we niet onbezonnen te werk gaan en waar nodig voorzichtig zijn, maar het weer “gewoon” naar de kerk gaan, hebben we te lang moeten missen en daarom is besloten ingaande zondag 26 september de deuren van De Hoeksteen wijd open te zetten. De PKN  pleit voor  “Geef elkaar de ruimte” en daarom zal het linkervak naast het middenpad ingericht blijven zoals we dat inmiddels al anderhalf jaar gewend zijn, dus minder stoelen en de rijen blijven op ruime afstand van elkaar. Dit gedeelte kan gebruikt worden door gemeenteleden en gasten die de anderhalve meter om persoonlijke reden willen handhaven. In het overige deel van de kerkzaal  en op het balkon kan men naast elkaar plaatsnemen.

De overige eerdere afspraken blijven gehandhaafd: de collecte verloopt via de  Appostelapp en de collecteschalen bij het uitgaan van de kerk; we geven elkaar nog geen handdruk en de handgel bij de ingang van de kerk blijft beschikbaar.  Belangrijk blijven de basisregels die nog steeds gelden: handen wassen, afstand houden en bij klachten of verkoudheid thuisblijven en u laten testen.

Bij een “gewone” dienst hoort na afloop natuurlijk een ontmoeting met elkaar onder het genot van een kop koffie of thee. Vanuit het verleden weten we dat de hal eigenlijk te klein is om voor alle kerkgangers een plek te bieden voor dit samenzijn. We verwachten echter dat we niet al direct met een volle kerk zitten. Gaandeweg de komende weken/maanden zal De Hoeksteen hopelijk weer volstromen met als hoogtepunt voor dit jaar het massaal vieren van de geboorte van Christus in de kerstnacht en kerstmorgen.

Heeft u echter toch het gevoel dat kerkgang voor u nog iets te vroeg komt; we blijven de diensten uitzenden op de inmiddels gebruikelijke wijze. Ook via dit medium blijven we met elkaar verbonden.

We verheugen ons zeer u elke zondag in onze kerk weer te mogen ontmoeten, waarbij we gezamenlijk de ontmoeting met God zoeken.

Kerkenraad PG De Hoeksteen