Corona update 22 januari 2022

Op weg naar meer mogelijkheden

Aan het slot van de ingelaste moderamenvergadering van 18 januari jl. werd de vreugde en dankbaarheid uitgesproken dat we als kerk weer meer ‘open’ kunnen gaan. Ondanks de veelheid aan besmettingen door de omikronvariant van covid-19 wordt weloverwogen en in zorgvuldigheid zoveel mogelijk tegemoetgekomen aan de behoefte van het gezamenlijk beleven van het geloof.

Naar aanleiding van de persconferentie van 14 januari jl. en het advies van de PKN heeft het moderamen het volgende besloten: Vanaf zondag 23 januari is het weer mogelijk om – na reservering via de website van De Hoeksteen – met 50 personen aanwezig te zijn tijdens de kerkdiensten (taakdragers en kinderen t/m 12 jaar niet meegerekend). Er is dan weer kindernevendienst en crèche. Vanaf zondag 30 januari worden de avonddiensten ook hervat.

Ook zal met inachtneming van de coronamaatregelen het gemeentewerk zoveel mogelijk weer worden opgestart. We kunnen in ons kerkgebouw weer bij elkaar komen voor catechese, gespreksgroepen, vergaderingen en koorrepetities. Door de jeugdleiding zal worden bezien hoe de jeugdactiviteiten weer op te pakken zijn. Fijn dat we op weg zijn naar meer mogelijkheden.

Als belangrijkste leidraad noemde de minister president  tijdens de persconferentie: “Volg de regels zo goed mogelijk op, gebruik gewoon je gezonde verstand en vooral: geef elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte”.

Wat is het een troostende gedachte  dat we mogen vertrouwen op Gods nabijheid en dat we mogen bidden om kracht, geduld, wijsheid, liefde en aandacht voor elkaar.

Jezus zegt: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal ik jullie rust geven.” 

Matteüs 11:28

Els de Vries, preses