Corona update 24 november

Langzaam meer activiteiten in De Hoeksteen

Het aantal besmettingen loopt gaandeweg weer iets terug. Een paar weken geleden nog ruim 11.000 personen en deze week een halvering van dit aantal. De overheid laat heel langzaam weer het één en ander toe, maar aan de andere kant worden sommige regels weer wat strakker aangehaald. Wat de gevolgen zijn voor De Hoeksteen wordt onderstaand beknopt weergegeven:

 • Aantal bezoekers van een kerkdienst blijft 30 (inclusief kinderen, hetgeen tot op heden niet het geval was). Kinderen t/m 12 jaar hoeven zich echter niet aan te melden.
 • Het bijwonen van een dienst is alleen mogelijk na reservering.
 • Kindernevendienst is elke zondag weer mogelijk en voor de allerkleinsten is er ook weer crèche. Fijn voor de jonge gezinnen; meld je op tijd aan!
 • Rock Solid voor de jeugd tot 14 jaar vindt weer plaats op de vrijdagavond, maar voorlopig in twee groepen:
  • De tieners uit groep 8 zijn welkom op 27 november en 11 december.
  • De tieners uit klas 1 en 2 zijn welkom op 4 en 18 december.
 • Solid Friends voor de jongeren vanaf 14 jaar start op zijn vroegst in januari 2021.
 • Catechisaties starten eveneens weer op in het nieuwe jaar.
 • Vergaderingen zijn in de kerk weer mogelijk (tot maximaal 30 personen):
  • Slechts één vergadering per middag en/of avond.
  • Maximaal het aantal deelnemers per ruimte conform het gebruiksplan.
  • Aanmelding verplicht bij Adrie Fokker: a3fokker@gmail.com of 06-400 676 82.

Uiteraard blijven de overige coronaregels van kracht. Anderhalve meter afstand, gebruik handgel bij binnenkomst. Tijdens een vergadering zijn mondkapjes niet nodig, maar als u door de kerk loopt (met meerdere personen) wel graag een mondkapje op.

Ds. Hanneke Ouwerkerk en ds. Agnes Gooijer denken na over de vieringen met Kerst. Wellicht dat er op kerstavond 24 december om 19.00 uur ook een kinderkerstfeest kan worden gehouden in de kerk. Alle mogelijkheden en belemmeringen worden tegen het licht gehouden. Omdat er tijdens de kerstnachtdienst en de kerstviering op 1e kerstdag ook maar maximaal 30 mensen de dienst mogen bezoeken, vraagt de kerkenraad u voor slechts één van beide diensten in te schrijven, om zoveel mogelijk gemeenteleden de kans te bieden een viering bij te wonen.

Houd de website van De Hoeksteen goed in de gaten, want zodra er aanpassingen mogelijk of noodzakelijk zijn, wordt dat hier gemeld.