Corona update 25 juni

We zijn bijna bij ‘normaal’

Wat een heerlijk vooruitzicht: het leven en dus ook de kerkdiensten keren steeds meer terug naar hoe we gewend waren.  En tegelijkertijd  hebben we in alle beperkingen ook nieuwe dingen geleerd die we eigenlijk wel willen behouden. “Als God ergens een deur sluit, dan opent Hij ergens anders een venster”. Een troostrijke en hoopgevende gedachte.
En weer kunnen we mogelijkheden verruimen. Het moderamen heeft op 24 juni jl. besloten dat per 27 juni:

 • het aantal kerkgangers verruimd wordt naar 100 personen (na registratie), exclusief kinderen.
 • gemeentezang weer mogelijk is. In de dienst van 27 juni zal dat nog beperkt zijn, maar vanaf 4 juli kunnen alle liederen volop meegezongen worden.
 • vergaderingen en bijeenkomsten in het kerkgebouw kunnen hervat worden; rekening houdend met het maximum aantal personen per ruimte (staat op elke deur aangegeven).
 • koor Op Weg en de Cantorij mogen weer repeteren;
 • mondkapjesplicht vervalt, maar voelt u vrij deze te gebruiken als u dat wilt.

Verder blijven alle basisregels nog wel van kracht:

 • 1½ meter afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten;
 • geen handen schudden;
 • registratie van aanwezigen.

De diensten blijven te volgen via www.kerkdienstgemist. nl 

We weten als kerkenraad dat waakzaamheid op covid nodig blijft, maar zijn blij en dankbaar dat  we al zover een ‘open’ zomer tegemoet mogen zien.

Ter herinnering nog een aantal eerdere verruimingen :

 • Koffiedrinken na de dienst op het kerkplein. Voorwaarde: geen regen en liefst een aangename temperatuur
 • De autorijdienst wordt ook weer opgestart vanaf zondag 4 juli . Chauffeurs en meerijdende gemeenteleden dienen zich natuurlijk wel aan te melden via onze reserveringssite.
 • Er is weer crèche en kindernevendienst. Ouders met kinderen hoeven (zoals eerder gemeld) niet op de galerij plaats te nemen.

Els de Vries, preses