Adventster

Corona update 26 november 2021

“Deze tijd vraagt om heilzaam samenleven”

Helaas  raast de besmetting door de samenleving en hardere maatregelen konden niet uitblijven. Ondanks dat velen hun best doen om eigen verantwoordelijkheid te nemen en contacten zoveel als mogelijk te beperken: de besmettingscijfers zijn  niet afgenomen en de ziekenhuizen zijn overvol. Dat maakt dat  het kabinet helaas moest besluiten een avond-lockdown in te stellen dat zondag 28 november a.s. zal ingaan. Vanaf 17.00 uur gaat alles dicht behalve essentiële winkels. Het heeft gevolgen voor de gehele maatschappij en dus ook voor onze kerk.

Per zondag 28 november a.s. zullen er geen avonddiensten en andere avondactiviteiten meer zijn tot nader orde.  

We hadden in de afgelopen tijd al diverse  maatregelen genomen en we benoemen ze hieronder nogmaals:

  • We vragen om heel veel aandacht voor de basismaatregelen;
  • Per zondag 28 november a.s. vervallen vanaf 17.00 uur de avonddiensten en avondactiviteiten; dus geen koorrepetities, jeugd- en jongerenclubs;
  • Reservering voor  de ochtenddiensten via de site;
  • De wettelijke verplichte anderhalve meter afstand: de kerkzaal is er op ingericht;
  • Mondkapjes zijn verplicht bij binnenkomst en bij loopbewegingen; dat geldt nu ook voor kinderen vanaf groep 6;
  • De garderobe wordt niet gebruikt; u houdt uw jas bij u;
  • Beperking van het aantal te zingen liederen of coupletten: de predikanten passen hun liturgie aan; ook wordt er gevraagd om  ‘ingetogen’ te zingen:
  • Crèche en kindernevendienst gaan door en de kleintjes kunnen worden opgehaald tijdens het moment voor de collecte;
  • Bij kerkelijke thuisbijeenkomsten niet meer dan 4 personen te gast;
  • Geen vergaderingen of bijeenkomsten: zoveel mogelijk thuiswerken en online vergaderen.

Scriba René de Reuver van de PKN schrijft: “Deze tijd vraagt om heilzaam samenleven. Laten we elkaar dragen, in onderlinge verbondenheid, zonder iemand uit te sluiten. Laten we elkaar niet uit het oog verliezen”.