Bloemen in P.G. de Hoeksteen

Corona update 28 augustus

Zomervakantie voorbij, maar het virus blijft ons hinderen

Toen het coronavirus Nederland bereikte, had niemand verwacht dat we – na bijna een half jaar – er nog steeds zoveel last van zouden hebben. Adequate maatregelen werden genomen, massaal kan men zich laten testen en nagenoeg iedereen houdt zich aan de spelregels, waarbij het voldoende afstand bewaren, handen wassen en thuis blijven bij de eerste kleine ziekteverschijnselen de belangrijkste zijn. Maar het virus is hardnekkig en blijft de wereld tarten.

De kerken in Nederland moesten protocollen ontwerpen om toch nog enigszins kerkdiensten te kunnen houden. Ook onze Hoeksteengemeente heeft een gebruiksplan opgesteld, alvorens we weer zondagse erediensten konden houden. Inmiddels komen we al weer 2 maanden op deze manier samen. Een belangrijke voorwaarde is dat men zich van te voren moet aanmelden om de dienst te bezoeken. De kerkzaal is corona-proof ingericht en maximaal 100 bezoekers zijn welkom. Tot op heden hebben we niemand hoeven teleurstellen en diegene die liever thuis de dienst meevierde werd op zijn wenken bediend met de professionele online mogelijkheden.

Toch zien we langzaamaan dat we iets nonchalanter worden als het gaat om de op te volgen noodzakelijke regels. Begrijpelijk natuurlijk, maar wel jammer. Daarom vraag ik wederom aandacht voor enkele belangrijke afspraken:

  • Blijf anderhalve meter afstand houden, ook buiten op het kerkplein.
  • Bij binnenkomst (handgel gebruiken) krijgt u een plaats toegewezen; misschien niet altijd de plek die u gewend bent, maar we gaan ervan uit dat het toch tijdelijk is.
  • Gemeentezang blijven we doen tot maximaal 3 liederen; de andere liederen worden gezongen door een zanggroep. In uw enthousiasme zingt u soms mee: niet doen a.u.b.
  • Gemeenteleden die liever niet meezingen kunnen plaatsnemen op de galerij.
  • Na het uitspreken van de Zegen gaat u weer zitten en gaan we – op aanwijzing – rij voor rij weer naar buiten.
  • Koffie wordt uitsluitend buiten geserveerd en gedronken als het weer het toe laat.

Na uw aanmelding voor het bijwonen van de kerkdienst ontvangt u op de zaterdag daarvoor nogmaals een bevestiging met een uiteenzetting van de belangrijkste bepalingen uit het gebruiksplan.

Er is heel veel veranderd en zeker niet ten goede. De spontaniteit wordt in de kiem gesmoord. Een welgemeende handdruk en een arm om de schouder worden node gemist.
Waar het virus geen vat op heeft, is het Woord van onze Heer. Dat blijft onverkort klinken en heenwijzen naar een toekomst van eeuwigheidswaarde, waarin de vreugde, de lach en de liefde tot God en elkaar het voor het zeggen hebben.

Bert Poot, preses