Corona update 28 januari 2022

Er mag weer veel meer

Alhoewel de besmettingen nog sterk stijgen heeft de overheid op dinsdag 25 januari jl. een aantal versoepelingen bekend  gemaakt die ook van belang zijn voor de kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten. De minister-president gaf aan dat de regering met deze verruimingen van maatregelen bewust de grenzen van het mogelijke heeft opgezocht en benadrukte opnieuw dat ons eigen handelen ten aanzien van de basisvoorwaarden mede bepalend zijn voor het effect op deze verruimingen.

Voor De Hoeksteen betekent het dat het vanaf zondag 30 januari weer mogelijk is om – na reservering via de website – met 100 personen aanwezig te zijn tijdens de kerkdiensten (waarbij taakdragers en kinderen t/m 12 jaar niet worden meegerekend). Ook willen we vanaf zondag 6 februari voorzichtig proberen het koffiedrinken na de dienst te hervatten. Hoe dat zal gaan, wordt na de dienst op die zondag  gecommuniceerd.

Alle maatregelen en mogelijkheden nog even op een rij:

 • Blijf bewust op de basishygiëne maatregelen, blijf thuis bij klachten en laat u testen;
 • Houd anderhalve meter afstand; de kerkzaal is er op ingericht;
 • Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij loopbewegingen;
 • De garderobe wordt niet gebruikt, dus u houdt uw jas bij u;
 • Het is weer mogelijk om – na reservering via de website van De Hoeksteen – met 100 personen aanwezig te zijn tijdens de kerkdiensten (waarbij taakdragers en kinderen t/m 12 jaar niet worden meegerekend).
 • Het aantal te zingen liederen is beperkt en we zingen op ingetogen wijze;
 • Crèche en kindernevendienst zijn hervat;
 • Catechese, jeugdactiviteiten en  andere kerkelijke bijeenkomsten kunnen weer plaatsvinden  met in achtneming van de basisregels,  mondkapje vanaf 12 jaar en groepsgrootte afhankelijk van de ruimte;
 • Koorrepetities mogen weer onder naleving van de voorschriften die daarvoor gelden (zoals het  coronatoegangsbewijs)
 • Er is blijvend aandacht voor ventilatie; tijdens de diensten en activiteiten staan raampjes open;
 • Koffiedrinken na de dienst wordt voorzichtig hervat vanaf 6 februari aanstaande;
 • De kerk sluit uiterlijk 22.00 uur voor alle activiteiten;
 • De kerkdiensten blijven te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Op dinsdag 15 februari a.s. zal er opnieuw een weegmoment zijn en wat zou het mooi zijn als er dan nog meer mogelijk wordt. Voor nu mogen we dankbaar zijn dat er al weer zoveel kan en dat we daarmee hopelijk op weg zijn naar steeds meer ‘normaal’. Maar er zijn ook gemeenteleden die die vrijheid niet zo beleven en er juist huiverig voor zijn. Laten we daarvoor onze ogen niet sluiten en respect tonen als er daardoor wordt gekozen om juist niet naar de kerk te komen. En laten we vooral aandacht houden voor elkaar.                                

Els de Vries, preses