Corona update 28 juli

WELKOM in De Hoeksteen, meldt u aan en KOM WEL

Sinds begin juli mogen we weer met 100 gemeenteleden de kerkdienst bijwonen en meevieren. Fijn dat al veel gemeenteleden daar gebruik van hebben gemaakt en de weg naar De Hoeksteen weten te vinden. Het is goed dat we weer gezamenlijk onder het Woord mogen komen en tot eer van God mogen zingen. In de regelgeving is de laatste weken niets veranderd, hoewel het virus in de ons omringende landen weer haar kop op steekt en ook in Nederland zijn er dagelijks meer besmettingen. Gelukkig leiden die nog niet tot aangescherpte maatregelen. Het is wel een extra reden om alert te blijven en daarom willen we de gemeente de belangrijkste aandachtspunten nogmaals onder de aandacht brengen, met her en der een kleine toelichting/aanvulling.

  1. De belangrijkste blijven; anderhalve meter afstand houden, geen handen geven, bij verkoudheid of (kleine) lichamelijke klachten blijft u thuis (waar u gelukkig onze livedienst kunt meevieren) en daarnaast volgt u de regels op die in De Hoeksteen gelden.
  2. Voor wat betreft gemeentezang, kunnen en mogen we op basis van de richtlijnen en rekenmodellen 2 tot 3 liederen zingen. Dit is verantwoord, maar toch zijn er enkele gemeenteleden die hier vraagtekens bij plaatsen. Voor hen die om die reden niet willen meezingen in de gemeentezang (aerosollen) openen we ingaande zondag 26 juli ook weer de galerij. Gemeenteleden, die wel graag naar de kerk komen, maar wat huiverig zijn voor de gemeentezang, kunnen dan daar plaats nemen. Geef dit dan wel zelf door bij binnenkomst op zondagochtend.
  3. Of gemeentezang (deels) mogelijk is, is afhankelijk van de grootte van de kerk, de hoogte van de kerkzaal, de inhoud van de totale ruimte (mᶟ’s), ons ventilatiesysteem en het ruim voor de kerkdienst luchten van de hele kerk. Op basis van de uitkomst van deze berekening is gemeentezang mogelijk en verantwoord in De Hoeksteen.
  4. Het virus is in de landen om ons heen en de vakantielanden waar diverse gemeenteleden naar toegaan weer dusdanig actief, dat de kleurcodes van “veilig”, langzaam weer gaan naar verontrustend met soms zelfs de melding van de Nederlandse overheid dat vakantie in enkele landen inmiddels al weer wordt ontraden (kleurcode oranje).
  5. Gemeenteleden die op vakantie naar het buitenland zijn geweest, vragen we daarom om extra alert te zijn. Wellicht is het nog beter om dan bijvoorbeeld de eerste zondag dat u weer thuis bent de kerkdienst over te slaan en online de viering bij te wonen. Graag wijzen wij in dit geval op ieders eigen verantwoordelijkheid om mogelijk besmettingsgevaar tot een minimum te beperken.
  6. Reservering blijft noodzakelijk. Dit kan op eenvoudige wijze via onze website. De eindtijd voor registratie is elke zaterdag 10.00 uur. Als u digitaal niet zo handig bent, of niet over een netwerkverbinding beschikt, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de kerkenraad of uw bezoekmedewerker. Zij regelen dit graag voor u. Schroom niet om te bellen, het kost ons echt geen moeite.

Misschien is voor jonge gezinnen een extra reden om te komen wel, dat er gelukkig ook weer crèche is voor de allerkleinsten en de leiding van de kindernevendienst weer een leuk programma heeft voor de kinderen van 4 tot 8 jaar. Het is voor jong en oud een spannende periode en ook in de kerk blijkt dat het virus ons echt in de ban heeft, maar gelukkig niet in de greep. We zijn blij dat we zondag aan zondag een predikant hebben, maar ook hij of zij moet dingen aanpassen, maar met elkaar en voldoende inlevingsvermogen kunnen we elke zondag na de dienst terugkijken op een heerlijke viering, waar de liefde van onze Heer centraal staat. En …… als het weer het toelaat genieten we na de dienst op het kerkplein van een heerlijk kopje koffie/thee, zodat ook de sociale contacten weer gaandeweg worden aangehaald. De kerkenraad ziet ernaar uit u weer te ontmoeten in de zondagse viering en na afloop op het plein voor de kerk.

Namens de kerkenraad,

Bert Poot (preses)