Corona update 29 oktober

Puzzelen, nieuwe besluiten en afwachten

Na het laatste persmoment van de premier hebben we er als moderamen voor gekozen om ons te bezinnen op de activiteiten die nog mogelijk zijn en hoe we bepaalde zaken – al dan niet – kunnen laten doorgaan. Het is natuurlijk heel vervelend dat de maatregelen nog niet kunnen worden versoepeld, maar het belangrijkste blijft uiteraard wel dat we het virus weten terug te dringen en daartoe proberen we er ook als kerkelijke gemeente zo consciëntieus mogelijk mee om te gaan.

We blijven bij ons besluit om naast de eredienst alle geplande activiteiten niet door te laten gaan. Het is met name de jeugd die hierdoor wordt geraakt, maar gezien de vele besmettingen – ook op de middelbare scholen in Schoonhoven – lijkt dit de enig verantwoorde keuze. In november geen jeugdkerk, vooralsnog geen Rock Solid en Solid Friends, maar ook geen catechisatie (m.u.v. de verdiepingscursus). Zodra er meer ruimte wordt geboden, zullen wij de stringente maatregelen daar waar mogelijk versoepelen. De kerkopenstelling op woensdagmorgen laten we wel doorgaan. Diverse individuele gemeenteleden waarderen het zeer voor een moment van verstilling, het aansteken van een kaars, meditatie of een kort pastoraal gesprek. Ook op woensdagmorgen vragen we de bezoekers een mondkapje te dragen.

Kerkgang met maximaal 30 bezoekers blijft mogelijk. We merken wat schroom om te reserveren, maar weet wel dat we de maatregelen van de overheid (afstand bewaren, geen handen schudden, mondkapje en handgel gebruiken) stringent volgen. Het zou fijn zijn als we elke viering “uitverkocht” zijn en dat geldt ook voor de viering op Dankdag (woensdag 4 november) en de zondag (15 november) waarin we met elkaar de maaltijd van de Heer mogen vieren.

Natuurlijk is het vieren van het Avondmaal het mooist in een volle kerk, waarin de onderlinge verbondenheid wordt gevoeld. Dit is echter voorlopig nog niet mogelijk, maar desalniettemin zullen we ook in kleine kring de Maaltijd niet overslaan en nodigen de gemeenteleden thuis uit om ook achter het scherm “brood en wijn” te nuttigen als teken van verbondenheid met elkaar en met Christus. Ook op deze wijze zijn we één in onze opgestane Heer.

Een bijzondere zondag in het jaar is de Eeuwigheidszondag. In deze dienst denken we aan alle gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden en wordt er ook stilgestaan bij hen die ons eerder zijn ontvallen. We mogen weten dat ze geborgen zijn bij God. Ook deze viering zal anders verlopen dan we gewend zijn, maar daarover meer als we weten hoe we deze zondag gaan inrichten.

Sinds het uitbreken van Covid-19 leven we bijna van persmoment naar persmoment. Miljoenen mensen zijn dan aan het scherm gekluisterd en er lijkt niets anders te zijn in de wereld dan het bedwingen van het virus. We zijn beknot in onze vrijheid, maar God beknot niet de liefde voor zijn schepselen, die is blijvend en eeuwigdurend en daarmee is het virus maar van ondergeschikt belang.

Bert Poot, preses