Brood en Wijn Rood

Corona update 5 november 2021

We waren even weer bijna bij ‘normaal’

Het was zo fijn dat de kerkzaal voor een groot deel weer ’normaal’ was ingericht, maar ook dat er tegelijkertijd ruimte was met iets meer afstand. Zo vonden steeds meer gemeenteleden de weg naar De Hoeksteen terug. Hoe fijn het meebeleven via het scherm ook is, daadwerkelijk in de kerk zitten en elkaar in de ogen kunnen kijken is meestal fijner. We blijven uitkijken naar de tijd dat dit weer zonder beperkingen kan.

Maar nu dus nog even niet. De persconferentie van dinsdag 2 november jl. heeft ons geleerd dat verscherping nodig is met als enige doel: corona terugdringen tot aanvaardbare proporties. Dat betekent dat we ook in onze  kerk weer gaan aanpassen om risico’s op besmetting zoveel mogelijk te beperken.

Het moderamen heeft besloten dat vanaf zondag 7 november a.s.:

 • de mondkapjes weer verplicht zijn bij binnenkomst en bij loopbewegingen in de kerkzaal. Als u zit kan het mondkapje weer af;
 • de garderobe niet gebruikt wordt. U houdt uw jas bij u;
 • de kerkzaal weer wordt ingericht op anderhalve meter afstand;
 • het Heilig Avondmaal van zondag 7 november weer zittend zal plaatsvinden. De predikant loopt met de schaal met brood tussen de rijen door en de diaken volgt met bekertjes wijn;
 • er geen koffiedrinken is na de dienst. Na het groeten van de predikant verlaten we het kerkgebouw;
 • vergaderingen en bijeenkomsten in het kerkgebouw kunnen doorgaan met beperkte groepsgrootte. Denk aan het maximum aantal per ruimte en vergeet niet te reserveren;
 • crèche en kindernevendienst voortgang hebben. De kleintjes kunnen wel uit de crèche opgehaald worden tijdens het moment voor de collecte;
 • tijdens de autorijdienst mondkapjes worden aanbevolen.

Verder blijven alle basisregels van kracht:

 • 1½ meter afstand;
 • Handen desinfecteren in de hal;
 • Thuisblijven bij klachten;
 • Geen handen schudden.

Vooralsnog willen we niet met registratie werken, omdat de verwachting is dat het aantal kerkgangers beperkt is. Natuurlijk willen we voorkomen dat de kerk te vol wordt en we mensen moeten teleurstellen. Dus kan het zijn dat we de aanmelding vooraf weer in moeten voeren. Dit melden we dan tijdig op de website en zondagsbrief.

De diensten blijven te volgen via www.kerkdienstgemist. nl.

Els de Vries, preses