Corona update 7 oktober

Weer aanscherpingen, maar we mogen gelukkig nog steeds naar de kerk!

Het Covid-19 virus houdt ons wel bezig. Natuurlijk is het een prima zaak dat we zeer alert zijn om het virus de kop in te drukken, maar de gevolgen voor de maatschappij zijn immens en daar zullen we nog jaren de naweeën van ondervinden.
Als kerkenraad van de Hoeksteengemeente worden wij ook wel van de straat gehouden. We hebben inmiddels een geactualiseerd gebruiksplan van 22 bladzijden waarin alle regels en voorwaarden staan voor het gebruik van ons kerkgebouw. Voorwaarden om kerkdiensten te mogen houden, maar zelfs het gebruik van de keuken en de registratie voor vergaderingen staan op papier. Hoe lang alles zal gaan duren weet niemand, maar dat we er nog maanden door worden gekweld lijkt wel vast te staan.

Gelukkig is het bijwonen van een kerkdienst nog steeds mogelijk. Ingaande komende zondag 11 oktober weliswaar met slechts 30 gemeenteleden (exclusief de mensen die een taak hebben in de dienst), maar uitsluitend online-vieringen zijn nog niet nodig. U bent er inmiddels aan gewend dat u zich vooraf moet registreren, maar nu er voor slechts 30 mensen toegang is, verzoeken wij vriendelijk aan vooral onze ‘vaste’ kerkgangers (waar we heel blij mee zijn!) om eens een keertje niet in te schrijven om andere gemeenteleden de gelegenheid te geven ook een eredienst bij te wonen in onze vertrouwde Hoeksteen. Kijk op vrijdag na 18.00 uur of er nog een plaatsje over is en reserveer dan alsnog. De diensten tot en met 29 november staan inmiddels op de site, dus u kunt uw bezoek zo nodig goed spreiden.

We proberen de richtlijnen van onze landelijke kerk zo goed mogelijk te volgen. Concreet betekent dit: geen gemeentezang (wel een klein zangkoor), advies om een mondkapje te dragen bij binnenkomst, maar als u op uw plaats zit, mag het mondkapje af. Ook is ingaande heden de kindernevendienst stilgelegd en ook opvang voor de allerkleinsten in de crèche is niet meer mogelijk. Vanwege de beperkte bezetting hebben we de galerij gesloten. En… helaas ook het koffiedrinken na de dienst is afgeschaft nu het weer het niet toelaat om dit op het kerkplein te doen.

We zijn dankbaar dat we nog steeds de naam van onze God groot mogen maken in woord, gebed en door het lied. Het verzoek blijft natuurlijk van kracht om alle coronaregels goed op te volgen en dat betekent ook de aanwijzingen van de ambtsdragers om u van buiten de kerk naar uw zitplaats te begeleiden.
Wat zou het mooi zijn om in de volgende update versoepelingen te mogen aankondigen.

Bert Poot, preses