Corona update 9 juni

Aftellen is begonnen

Nu het Covid-19 virus een definitieve klap lijkt te zijn toegebracht, zien we het aantal besmettingen fors dalen, ruim 11 miljoen vaccinaties zijn gezet en de ziekenhuisbezetting van Corona-patiënten en de patiënten op de IC’s vertonen een scherp dalende lijn.
Nadat we begin juni al enkele versoepelingen hebben doorgevoerd voor het houden van onze zondagse kerkdiensten, heeft de kerkenraad in haar vergadering van dinsdag 8 juni besloten om de geboden extra mogelijkheden te benutten. Natuurlijk kan het zijn dat gemeenteleden nog wat terughoudend zijn en uiteraard is daar alle begrip voor. Gelukkig blijven de diensten gewoon te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Op de homepage van onze website treft u de verwijzing aan. De volgende twee mogelijkheden worden toegevoegd aan de reeds bestaande verruimingen:

  • Koffiedrinken na de dienst op het kerkplein met als ingangsdatum zondag 20 juni. Er is inmiddels een rooster gemaakt, dus de koffieschenkers zien er naar uit u weer te verwennen met koffie/thee en een koekje. Natuurlijk blijven we rekening houden met de anderhalve meter afstand-regel. Voorwaarde: geen regen en liefst een aangename temperatuur
  • De autorijdienst wordt ook weer opgestart. Er wordt thans hard gewerkt om het rooster weer te activeren en omdat dit een heel gepuzzel is, willen we hiermee aanvangen  op zondag 4 juli. Chauffeurs en meerijdende gemeenteleden dienen zich natuurlijk wel aan te melden via onze reserveringssite. We weten dat het de wens van velen is, om ook deze service weer nieuw leven in te blazen.

Ter herinnering nog even de andere verruimingen:

  • Aantal kerkgangers (na registratie) 50 personen, exclusief kinderen.
  • Er is weer crèche en kindernevendienst. Ouders met kinderen hoeven (zoals eerder gemeld) niet op de galerij plaats te nemen.
  • Zanggroep is uitgebreid van 2 naar 4 personen.
  • Het slotlied in de dienst mag weer door een ieder worden meegezongen; liever nog niet al te uitbundig; we sluiten de dienst af met een gezongen Amen.
  • Vergaderingen en andere (jeugd-)activiteiten kunnen weer in De Hoeksteen worden gehouden, rekening houdend met het maximum aantal personen per ruimte (staat op elke deur aangegeven).

We kennen inmiddels de corona-regels uit ons hoofd en die blijven uiteraard zolang het nodig is van toepassing.

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we weer gestaag op weg zijn naar het vertrouwde “normaal”. Mocht het zo zijn dat – na het opvlammen van het virus – verruimingen moeten worden teruggedraaid, dan zullen wij dat natuurlijk ook per omgaande uitvoeren.

Bert Poot, preses