Daadwerkelijk liefhebben

Het begrip ‘erfzonde’ is wat uit de mode in onze kringen – maar ten onrechte. Erfzonde wil zeggen: wij mensen zijn allemaal in staat tot het kwaad. Linksom of rechtsom zijn wij allemaal corrupt: met onze arrogantie, onze hebzucht, met onze onverschilligheid, met onze traagheid als het gaat om het daadwerkelijk liefhebben van God en onze naaste. (Ds. F.W.Verbaas, 11-09-2011)