De Dertigerslunch op zondag 12 juli was een gezellig en geslaagd evenement!

Dertigers (en begin-veertigers) konden kennismaken met elkaar en met ds. Hanneke Ouwerkerk. Bart en Linda van Deursen vertelden over de activiteiten van de Dertigste Verdieping, de ‘dertigerscommunity’ die ze eind 2013 opgericht hebben. Ook hebben ze een Facebook-pagina opgericht om de doelgroep te bereiken en leden met elkaar en het kerkelijk leven te verbinden.

Na de zomer gaat er – onder leiding van ds. Hanneke Ouwerkerk – een verdiepingskring voor deze doelgroep van start. Bart en Linda organiseren daarnaast ontmoetingsbijeenkomsten zoals o.a. de Dertigerslunch. De kinderen zijn op 12 juli opgevangen door enthousiaste oppasmeiden, die met de kleintjes samen geluncht en geknutseld hebben.

Dankzij hun helpende handen konden de dertigers met elkaar in gesprek gaan. Een mooi samenzijn!