De hemel is verzonnen (of niet?)

Vroeger bestond er geen twijfel. In elk geval was twijfelen niet iets wat je in de kerk deed. Op catechisatie leerde ik de antwoorden die door ‘de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen’ werden gegeven. Dat niet in alle eeuwen en op alle plaatsen hetzelfde antwoord werd gegeven, ontdekte ik pas later. Wat een ruimte gaf dat!

Als kind ontdekte ik verschillen in Bijbelverhalen, die maakten dat ik ging twijfelen aan de ‘van kaft tot kaft’ opvatting. Gelukkig ontdekte ik later dat er ook andere opvattingen over de bijbel zijn. Ook dat geeft ruimte. Het bespreken van verschillen in opvattingen over de Bijbelverhalen is één van de leukste dingen van de Bijbelleesgroep die nu in onze gemeente loopt. Als Frans Willem nog eens op herhaling gaat, kan ik die groep van harte bij u aanbevelen.

Toch blijft bij tijd en wijle de twijfel knagen. Als kind kun je je bij twijfel soms nog wel overgeven aan de geruststelling van je ouders. Als volwassene ben je dat op een gegeven moment kwijt. Dan moet je op een andere manier je twijfel te lijf gaan. Gelukkig zijn er dan soms ook anderen die een mooi antwoord geven op vragen waar je zelf niet altijd een antwoord op weet. Bestaat de hemel of is die verzonnen? Kijk en luister zelf!


Adriaan van ’t Spijker (avantspijker@gmail.com)