De machten van de wereld weerstaan

In de evangeliën wordt verteld hoe iemand de machten van de wereld weerstond zonder zelf wereldse macht te zoeken. Hoe iemand niet de berg van de wereldmacht beklom, maar een heel andere berg, Golgotha, om als de minste van de minsten voor de wereld te sterven. (Ds. F.W.Verbaas, 13-03-2011)