De nieuwe ‘Samen’ is klaar

Nadat Remco Wesselius begin van het jaar had aangegeven te willen stoppen als eindredacteur van de Samen, zijn wij naarstig op zoek gegaan naar gemeenteleden om deel te gaan nemen aan een nieuw te vormen redactie.
Gelukkig kunnen wij melden dat deze zoektocht heeft geresulteerd in een redactie met gedreven mensen, die zeker ook verstand van zaken hebben. Fijn dat we ons fraaie kerkblad – ook met nieuwe mensen – kunnen voortzetten.
Natuurlijk willen wij Remco heel hartelijk bedanken voor zijn tomeloze inzet om van de ’Samen’ een inhoudelijk en professioneel maandblad te maken.

Voor de nieuwe redactie ligt de lat dus hoog, maar ook zij gaan met enthousiasme aan de slag.
Het redactie-adres blijft hetzelfde.
Uitgangspunt blijft grotendeels voortzetting in het huidige ’format’, waarbij natuurlijk ook wordt gekeken naar wellicht vernieuwende rubrieken en andere kerkinhoudelijke thema’s.

Intussen is de nieuwe ‘Samen’ klaar en verzonden naar de drukker. Maar, wanneer u bent ingelogd, kunt u de onlineversie nu al lezen op onze website. Dus…

Met vriendelijke groet van de redactie,
Tineke Hartvelt, Theo Heeringa, Hester van ’t Hof, Anton Lith,
Annie Molenaar, Bert Poot en Jan en Joke Posthuma.