De opvolging is in gang gezet

Op 13 april 2014 is onze predikant Frans Willem Verbaas bevestigd tot dominee van de Hervormde gemeente Heusden en is de Kerkenraad van De Hoeksteen gestart met de procedure om uiteindelijk tot komen tot invulling van de ontstane vacature. Het eerste traject is nu om een profielschets te maken van diegene waar wij als Hoeksteen-gemeente behoefte aan hebben. Er lijken geen financiële belemmeringen te zijn

De onlangs gehouden gemeente-avond heeft veel bruikbare informatie opgeleverd. Wat daarbij opviel waren twee zaken:

 1. Er wordt gehoopt dat de zondagse erediensten een cruciale rol blijven spelen e
 2. Graag veel aandacht voor jonge gezinnen en 30-plussers in zijn algemeenheid.

De Kerkenraad heeft ernaar gestreefd om de commissie een goede afspiegeling te laten zijn van de Hoeksteen-gemeente.
De commissie bestaat uit:

 • Gerrit Buijserd
 • Jan-Willem Duits
 • Jaap den Besten
 • Jacqueline Molenaar
 • Linda van Kleef
 • Claudia Roos
 • Aad de Winter
 • Lisette Heeringa
 • Bert Poot

De commissie is inmiddels drukdoende om uw ingebrachte informatie te bundelen en te stroomlijnen, maar schroom niet om de commissie-leden aan te spreken over dit proces en om te komen met nog meer adviezen en aanbevelingen. Alle leden zijn daarvoor aanspreekbaar.

Na de nodige vergaderingen de komende weken en een goede afstemming met de Kerkenraad hoopt de commissie begin juni te komen met haar definitieve concept profielschets. Als die (na wellicht wat aanpassingen) is vastgesteld kan de zoektocht daadwerkelijk beginnen.

Bert Poot, namens de Profielschetscommissie (l.j.poot@online.nl, 0182 – 795 718)