Dertigste Verdieping

Overdracht stokje 30e Verdieping

Vanaf eind augustus willen wij (Bart en Linda van Deursen) het stokje overdragen van de organisatie van de 30e Verdieping. We hebben ons sinds november 2013 met véél plezier ingezet voor de groei van en verbinding met de dertigers in de Hoeksteen, in nauwe en prettige samenwerking met de predikanten.

We kunnen ons voorstellen dat anderen deze rol ook graag willen oppakken. Twintigers van 2013 weten zich inmiddels (bijna) dertiger en hebben daarmee de voelsprieten voor bestaande en nieuw op te bouwen contacten. Ook midden-of einddertigers zien wellicht een leuke, nieuwe kans voor zichzelf weggelegd. Wil jij je toewijden aan deze doelgroep in de gemeente? Ontmoetingsbijeenkomsten organiseren en in samenwerking met de predikant(en) Verdiepingsavonden plannen? Mensen van je eigen generatie (en uit je eigen leefomgeving) bekend maken met kerkbezoek en met onze Hoeksteengemeente in het bijzonder? Laat het weten!

We kunnen ons een combinatie van een paar personen voorstellen: bijvoorbeeld een eind-twintiger en een midden-/einddertiger. Via deze lijnen raken bestaande en nieuwe contacten met elkaar verbonden en voelt de beoogde doelgroep zich in de breedte vertegenwoordigd. Met het perspectief op de zich ontwikkelende generaties in de kerk, denken wij dat deze move op dit moment verstandig is.

Wij plaatsen deze tekst in de zondagsbrief, om iedere mogelijke geïnteresseerde de kans te geven te reageren. Tegelijkertijd zullen we mensen hiervoor ook persoonlijk benaderen (om samen te bekijken wat aanspreekt). Als het lukt van de zomer tot een ‘overdracht’ te komen aan enkele personen die het stokje gezamenlijk willen overnemen, zou het mooi zijn. Maar met het oog op de maatregelen rond het corona-virus zij vanzelfsprekend vermeld dat het geen haast heeft. We houden jullie op de hoogte.

Interesse of vragen? Je kunt ons mailen en bellen: l.h.vandeursen@ziggo.nl en 06 – 44 511 160.

Hartelijke groet,
Bart en Linda van Deursen