Dienstig zijn

Alles wat de kerk doet – het avondmaal vieren, de Bijbel lezen, de doop bedienen – is bedoeld, om dienstig te zijn aan de eigentijdse ontmoeting met Jezus. Als het goed is, dan geeft alles wat de kerk doet doorzicht op Jezus