Digitale collecte

U bent gewend om uw bijdrage in de collectezak te doen, maar omdat dat voorlopig niet gaat lukken, bieden wij de volgende mogelijkheden aan.
U maakt uw gehele zondagse bijdrage voor De Hoeksteen en de diaconie over als volgt:

1. Rechtstreeks naar onze bankrekeningnummer:

NL57ABNA0481742468 t.n.v. CKRM PG De Hoeksteen

onder vermelding van ‘collecte zondag (en dan de datum)’. Deze bankrekening is alléén in gebruik voor het geven van collectegeld en niet voor de andere betaalzaken van onze kerk;

of

2. Door de QR-code hieronder te scannen of op de collectezak te klikken wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

Uw betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen Goed Doen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden automatisch overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente.

(Zie ‘hoe het werkt’ onderaan deze pagina.)

Natuurlijk kunt u uw collectegeld ook gewoon opsparen en tijdens de eerstvolgende kerkdienst (hopelijk weer snel…) in de daartoe bestemde zakken doen.
Wij geven echter de voorkeur aan oplossing 1 of 2 hierboven.

Met de diaconie hebben wij een afspraak gemaakt over de verdeling van de opbrengsten: 2/3 voor de kerk en 1/3 voor de diaconie.

Hartelijk dank voor uw medewerking en gaven!

Uw kerkrentmeesters.

Digitale collecte via de QR-code – hoe werkt het?
Digitale collectezak – hoe werkt het?