Donatie energietoeslag

Rond deze tijd ontvang je of heb je reeds voor de tweede keer een bedrag van € 190 als tegemoetkoming in je energiekosten ontvangen. Misschien heb je dit zelf hard nodig. Maar misschien kun je ‘t ook missen. In dat geval vragen we je vrijmoedig om het bedrag in te zetten voor mensen die niet langer kunnen rondkomen. Je kunt je gift overmaken via rekeningnummer van het College van Diakenen De Hoeksteen, NL25 ABNA 0481 7172 42, onder vermelding van: ‘Donatie energietoeslag’. 

We besteden dit geld specifiek aan hulp voor mensen in Schoonhoven e.o. die in armoede leven. Als blijkt dat we de opbrengst van de donaties niet geheel voor mensen in onze eigen omgeving hoeven in te zetten, dan zullen we het restantbedrag overmaken naar de landelijke actie ‘Samen tegen armoede’ van Kerk in Actie.

Mensen die geld tekort hebben, lopen daar meestal niet mee te koop. En op het eerste oog is er niets van te merken.
Weet of kent u iemand die hiervoor in aanmerking zou komen, meld het ons dan zodat we concreet hulp kunnen bieden.

Wij danken jullie alvast voor jullie steun.

College van Diakenen 

te Schoonhoven en Willige Langerak