Droomschool: Kansen voor Kinderen in Kenia

Weer even een bericht over de ontwikkelingen van de weeshuizen in Kenia.  De ZWO ondersteunt dit project voor een aantal jaren. De afgelopen tijd hebben wij geld overgemaakt voor de aanschaf van een auto. Dit hebben we via Wilde Ganzen gedaan waar het project aangemeld was. Die hebben het binnengekomen geld van alle sponsoren verdubbeld met 55%. Bij elkaar genoeg om de auto aan te kunnen schaffen!

Nu ligt er een ander ambitieus plan. Het bouwen van een internaat High School. De noodzaak hiertoe is het stijgen van de schoolkosten. Vanwege hun leeftijd gaan steeds meer kinderen studeren. Zij moeten nu naar verschillende scholen ver van hun vertrouwde omgeving en zijn daar intern. Hoge reiskosten voor de social workers en begeleiding van de weeshuizen die hen bezoeken en voor de leerlingen tijdens schoolvakanties als zij weer even thuis
zijn in de weeshuizen.

Velen hebben moeite zich staande te houden op de grote scholen ver van huis. De oplossing van bovenstaande problemen ligt in het
starten van een eigen internaat High School. Met het beschikbare budget voor de middelbare scholieren, dat nu besteed wordt aan school-en reisgeld, kunnen de jaarlijkse exploitatiekosten van een eigen internaat High School gedragen worden. Wat een ondernemersgeest hebben Ria Fennema en haar medewerkers. Wat een vertrouwen dat het goed gaat komen! Ria noemt het project : DROOMSCHOOL.

Als ZWO willen we graag helpen haar droom uit te laten komen. Wij gaan ons beraden over extra actie’s. Wij hopen
van ganser harte dat u ons wilt ondersteunen. Voor extra informatie verwijs ik graag naar de website van Blessed
Generation!

In november zal Ria Nederland bezoeken en krijgt ook u de kans met haar kennis te maken. Natuurlijk gaat zij één en
ander vertellen over het reilen en zeilen van ‘haar’ weeshuizen. De plantenactie heeft €145,= opgebracht.

Namens de ZWO, Riet Wagter
Lees meer over ZWO…