ds Hanneke Ouwerkerk heeft beroep geaccepteerd

Nadat er in de daaraan voorafgaande week geen bezwaren zijn ingebracht tegen de gevolgde procedure voor het beroepingswerk, heeft de kerkenraad afgelopen maandag 16 februari een beroep uitgebracht op ds. Hanneke Ouwerkerk uit Rijnsaterwoude.

Formeel heeft zij drie weken om te beslissen of zij het beroep aanvaardt.

Zaterdagmiddag 21 februari heeft ds Hanneke Ouwerkerk het beroep aanvaard!

2 gedachten over “ds Hanneke Ouwerkerk heeft beroep geaccepteerd”

  1. Dankbaar en blij met het bericht dat Ds. Hanneke Ouwerkerk ons beroep heeft aangenomen. Wij wensen haar en haar gezin Gods zegen toe bij het afscheid van haar huidige gemeente en bij de voorbereiding op haar komst naar de Hoeksteen. Tevens alle lof voor de beroepingscommissie die op een prima manier deze taak heeft vervuld.

  2. Ook vanaf het vakantieadres een dankwoord voor de beroepingscommissie voor het vele werk. Maar bovenal Gods zegen voor Ds. Hanneke Ouwerkerk bij haar afscheid en voorbereiding.

Reacties zijn gesloten.