Een vergeten verhaal over de aartsengel Michael

Wij moderne mensen zoeken exacte antwoorden te vinden op de grote levensvragen. In Bijbelse tijden
zocht men geen verklaringen, men vertelde men verhalen. Prachtige verhalen, zoals het onderstaande
verhaal dat afkomstig is uit het apocriefe evangelie van Nicodemus.

Toen Adam voelde dat hij ging sterven, vroeg hij zijn zoon Seth naar de Paradijstuin te gaan en daar drie zaden van de Boom des Levens voor hem te halen. Seth ging op reis in de richting van de opgaande zon, maar het lukte hem niet het paradijs op aarde te vinden. Op een avond, voor hij ging slapen, bad hij tot de aarstengel Michael of die hem wilde helpen. In zijn slaap kwam Michael Seth te hulp. De aartsengel nam de ziel van Seth en bracht deze naar het paradijs. De toegang tot het paradijs werd, zoals wij weten, bewaakt door cherubijnen met vlammende zwaarden, maar aarstengel Michael wist de ziel van Seth onder zijn vleugels ongemerkt het paradijs binnen te smokkelen. Vervolgens nam Michael de ziel van Seth mee naar de boom des levens, waar hij hem hielp een vrucht te plukken.
Uit die vrucht haalden Michael en Seth drie zaden. Michael smokkelde de ziel en de zaden daarna weer
baar buiten, en haastte zich terug naar de slapende Seth. Zodra Seth weer bezield was en wakker werd,
stond hij op en reisde hij naar huis, naar zijn stervende vader, met de gevraagde drie zaden van de Boom des
Levens in zijn hand. Maar toen Seth bij zijn vader Adam arriveerde, was deze juist gestorven. Seth huilde bittere tranen; hij was te laat. Maar voordat hij zijn vader begroef, legde Seth de drie zaden in de mond van zijn verleden vader. Terwijl het lichaam van Adam langzaam één werd met de aarde, ontkiemden de drie zaden van de Boom des Levens. Ze groeiden uit tot volwassen levensbomen, die zich op hun beurt weer voortplantten. Met hulp van de wind, de vogels en de mensen verspreidden de zaden van de drie levensbomen zich over heel de wereld. Eeuwen later werd uit één van de nazaten van de eerste boom de staf van Mozes gesneden. Opnieuw eeuwen later werden uit de nazaten van de tweede boom de zuilen van de tempel in Jeruzalem gemaakt. En nog
weer eeuwen later leverde een nazaat van de derde boom het hout voor het kruis van Jezus, die de mensheid verloste en de dood overwon.

Klip en klare antwoorden op de vragen rond leven en dood geeft dit korte verhaal niet. Maar dit verhaal doet
iets anders: het geeft woorden aan dat wat niet te zeggen is. Het getuigt op een prachtige wijze van de
grote geheimen van het bestaan: herschepping, opstanding en eeuwig leven.

Frans-Willem Verbaas